Foto: BoBo/Valter Leban
Foto: BoBo/Valter Leban

Na inšpektoratu za kmetijstvo so pojasnili, da površina lagune znaša 314 kvadratnih metrov, v njej pa bila gnojevka v višini 4,2 metra, zato je inšpektor ocenil, da je ob podrtju dela stranic lagune v okolje izteklo 1319 kubičnih metrov gnojevke.

Po inšpektorjevih predvidevanjih se je gnojevka najprej akumulirala v izkopani jami okoli obeh lagun, nato stekla v jarek, ki je na kmetijskem zemljišču, nato pa čez cesto v jarek ter naprej v strugo občasnega vodotoka.

Na jarku, ki je na kmetijskem zemljišču, so lastniki takoj ob dogodku izkopali tri prekate, s čimer so omogočili intervencijsko zadrževanje gnojevke. V času nadzora 19. februarja so gnojevko še vedno črpali iz posameznih prekatov in jo vozili neposredno na njivske površine ter sejane travnike.

Naslednje tri dni je kmetijski inšpektor izvajal nadzor nad sanacijo razlitih površin in ugotovil, da jo zavezanec izvaja intenzivno, tako da je odstranjeval razlito gnojevko in vrhnjo plast zemljine. Ob tem je onemogočil dotok materiala v laguno iz hleva, zato se poškodovana laguna ne polni.

Kot so še pojasnili, je kmetijski inšpektor tudi ugotovil, da na kmetijskem gospodarstvu trenutno redijo 343 govedi in 210 prašičev različnih kategorij. Kmetijsko gospodarstvo obdeluje 309 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar zadostuje za primerno obremenitev površin z nitrati.

Precejšen del gnojevke se je prelil v vodotoke

Na okoljskem inšpektoratu so pojasnili, da inšpekcijski postopek nadaljuje preverjanje in iskanje dejstev ter dokazov, ki so pomembni za odločanje. Na koprski policijski upravi pa so povedali, da trenutno nimajo novih ugotovitev, ugotovitve pa bodo javnosti sporočili takoj, ko bo kriminalistična preiskava končana.

Z dogodkom so seznanjen tudi na zavodu za varstvo narave, kjer so povedali, da so terenski ogled opravili skupaj z direkcijo za vode, koncesionarjem VGP Drava in lokalno ribiško družino.

Ena od ugotovitev je, da se je stanje izboljšalo po dežju, ki je padel v noči s 23. na 24. februar.
V postopku ugotavljanja okoljske škode in sanacije izliva gnojevke so od ministrstva za okolje, podnebje in energijo ter inšpektorata za naravne vire in prostor prejeli zaprosili za strokovno mnenje. Kot so pojasnili, ti še nista izdani.

Kljub takojšnjemu ukrepanju se je precejšen del gnojevke prelil na nižje ležeče območje in v vodotoke. V petek zvečer je onesnaženje, ki je pokončalo živelj v bližnjem potoku Koretan, doseglo Postojnsko jamo, še nekoliko pozneje pa so prisotnost gnojevke zaznali tudi v vodi na izviru reke Unice v Planini pri Rakeku.