Fotografija je simbolična. Foto: BoBo
Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Vlaganja v odpravljanje zaraščanja pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji, so zapisali na kmetijskem ministrstvu.

Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podporo bodo dodelili samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela.

Sorodna novica Kakšna bo prihodnost slovenskega kmetijstva?

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma priloži soglasje lastnika zemljišč, če sam ni lastnik. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem po pojasnilih ministrstva upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 5000 evrov na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 hektarja, so še pojasnili.

Upravičenci bodo lahko vloge vlagali od 5. januarja 2024 od 9. ure do zaprtja, ki ga bo na svoji spletni strani objavilo ministrstvo.