Družba ostaja v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Foto: BoBo
Družba ostaja v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Foto: BoBo

Petrolkoks je stranski produkt v naftni industriji, ki zelo onesnažuje okolje in ga po sodni razveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja ne bi smeli uporabljati. A v trboveljski cementarni odgovarjajo, da po sodbi še pridobivajo dovoljenje za uporabo tega energenta, medtem pa ga uporabljajo.

"Upravno sodišče je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje 20. januarja letos in vrnilo zadevo na Agencijo RS za okolje v ponovni postopek. Do današnjega dne ni bilo pravnomočno odločeno o zadevi, zato cementarna še naprej obratuje," pravijo v Lafargeu.

Pritožba na široko dovoljenje
Po januarskem okoljevarstvenem dovoljenju je namreč okoljska agencija cementarni dovolila uporabo petrolkoksa, ob večji zmogljivosti, z odpustki pri omejitvah emisij in ob zelo ohlapnem nadzoru (za nekatera onesnažila meritve samo enkrat na tri leta).

Focus, Pravnoinformacijski center in Uroš Macerl iz Ekokroga so zato maja letos na upravno sodišče vložili tožbo, s katero so izpodbijali okoljevarstveno dovoljenje v takšnem obsegu. Po navedbah Ekokroga pri odločanju ni bilo upoštevanih 82 hektarjev pridobivalnega prostora cementarniškega kamnoloma med Trbovljami in Hrastnikom niti ni upoštevano mnenje zdravstvenega delavca. Upravno sodišče je konec avgusta dovoljenje razveljavilo.

Glede na ugotovitve in sodbo upravnega sodišča mora inšpekcija zdaj ukrepati, so še sporočili iz Ekokroga.