Lafarge Cement je januarja znova pridobil okoljevarstveno dovoljenje, s katerim izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo cementa v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC). Avgusta pa ga znova izgubil. Foto: BoBo
Lafarge Cement je januarja znova pridobil okoljevarstveno dovoljenje, s katerim izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo cementa v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC). Avgusta pa ga znova izgubil. Foto: BoBo
Uroš Macerl
Focus, Pravno-informacijski center in Uroš Macerl iz Eko kroga so zato maja letos na upravno sodišče vložili tožbo, s katero sicer dovoljenju niso nasprotovali, so pa izpodbijali izdaji v takšnem obsegu. Foto: BoBo

dovoljenje, ki ga je Agencija za okolje v začetku leta izdala Lafarge Cementu.

Arso je januarja z okoljevarstvenim dovoljenjem cementarni dovolil uporabo petrolkoksa, ob večji zmogljivosti, z odpustki pri omejitvah emisij in ob zelo ohlapni kontroli (za nekatera onesnažila meritve samo enkrat na tri leta).

Focus, Pravno-informacijski center in Uroš Macerl iz Eko kroga so zato maja letos na upravno sodišče vložili tožbo, s katero sicer dovoljenju niso nasprotovali, so pa izpodbijali izdaji v takšnem obsegu, kot je opredeljen v izdanem dovoljenju. Konec avgusta jim je sodišče pritrdilo, so sporočili iz Eko kroga.

"Hude postopkovne kršitve"
Po navedbah Eko kroga je ljubljansko upravno sodišče presodilo, da je šlo za hude postopkovne kršitve. Sodišče se je v izreku sodbe jasno opredelilo do petrolkoksa, zmogljivosti proizvodnje, predpisanega monitoringa ter dodatnega onesnaževanja v degradiranem območju in dalo prvostopenjskemu organu Arso jasne napotke, kako pravilno voditi postopek, še pravijo okoljevarstvenem društvu.

Ob tem dodajajo, da v sprejetem okoljevarstvenem dovoljenju ni bilo upoštevanih 82 hektarjev pridobivalnega prostora cementarniškega kamnoloma med Trbovljami in Hrastnikom, niti mnenje zdravstvenega delavca. Ugotovili so tudi številne napake v dokumentaciji, ki je bila podlaga za izdajo omenjenega dovoljenja.

Dovoljenje ne upošteva vseh mednarodnih priporočil
V društvu so še prepričani, da dovoljenje ne upošteva vseh priporočil mednarodno sprejetih najboljših dostopnih tehnologij za cementno industrijo. Te med drugim v izpustih zahtevajo določene nizke koncentracije amoniaka in nekaterih škodljivih onesnažil, ter izogibanje surovini, ki vsebuje visoko vsebnost nevarnih organskih strupov.

Lafarge Cement je januarja znova pridobil okoljevarstveno dovoljenje, s katerim izpolnjuje vse pogoje za proizvodnjo cementa v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (IPPC). Trboveljska cementarna je brez tega dovoljenja ostala novembra 2011.

Že leta 2009 je družba pridobila okoljevarstveno dovoljenje, skladno s slovensko in evropsko zakonodajo, potem ko je investirala več kot 33 milijonov evrov v nadgradnjo in modernizacijo cementarne z namenom zmanjševanja okoljskih vplivov.