Vdor visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 oz. ptičje gripe na kmetijo v bližini Slovenske Bistrice so odkrili konec lanskega decembra. Takrat se je določilo zaščitno območje, ki je obsegalo več naselij v občinah Slovenska Bistrica in Oplotnica, ter ogroženo območje za več naselij iz omenjenih dveh občin in tudi iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Poljčane in Rače - Fram.

To je bil sicer edini potrjen primer ptičje gripe pri domači perutnini pri nas. Vseh drugih 49 primerov od konca decembra so potrdili pri divjih pticah, večinoma labodih.

Zato so z današnjim dnem odpravili vse ukrepe ter zaščitno in ogroženo območje, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Aviarna influenca je bila sicer po navedbah uprave prvič potrjena v Sloveniji leta 2006 pri divjih pticah, potem pa še v letih 2016, 2017, 2020 ter lani in letos. Foto: EPA
Aviarna influenca je bila sicer po navedbah uprave prvič potrjena v Sloveniji leta 2006 pri divjih pticah, potem pa še v letih 2016, 2017, 2020 ter lani in letos. Foto: EPA

Domačim pticam je treba prepreči stik s prostoživečimi

A ker aviarna influenca razsaja pri prostoživečih pticah, še vedno veljajoi ukrepi za celotno območje Slovenije. Uprava tako poziva rejce, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, saj lahko le tako zmanjšajo možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejami.

Med drugim morajo poskrbeti za preprečevanje dostopa prostoživečim pticam, predvsem vodnim pticam, do perutnine, poskrbeti morajo za preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino, prav tako naj omejijo obiske ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina. Upoštevajo naj tudi ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, kot so namestitev razkuževalnih preprek in izvajanje razkuževanja, prav tako naj se izogibajo stikom z bolnimi ali poginjenimi prostoživečimi pticami.

Zelo je pomembno tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav ptičje gripe v reji, kot so klinični znaki padec nesnosti, povečana umrljivost ali zmanjšana poraba vode in krme, naj rejci perutnine nemudoma obvestijo svojega veterinarja.

Še vedno za celotno Slovenijo velja tudi, da je zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu dovoljeno le v zaprtih prostorih oz. na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi.

Še naprej je prepovedano tudi krmljenje prostoživečih vodnih ptic.