Država bo iz programa za razvoj podeželja do leta 2020 namenila po pol milijona evrov letno za obnovo gozdov. Foto: MMC/TV Slovenija
Država bo iz programa za razvoj podeželja do leta 2020 namenila po pol milijona evrov letno za obnovo gozdov. Foto: MMC/TV Slovenija

Občina Postojna ima 200 hektarjev svojih gozdov, ki so bili skoraj povsem uničeni. Vse tisto, kar ni polomil žled, so lani uničili podlubniki.

Na Postojnskem bo v tem mesecu potekalo največ akcij pogozdovanja v uničenih gozdovih, kjer je najprej pustošil žledolom, lani so doživeli še najhujši napad podlubnikov v vsej zgodovini, odkar Zavod za gozdove spremlja stanje v naravi.

Po vsej državi je treba obnoviti kar 13.500 hektarjev gozdov, od tega je uničenih 900 hektarjev gozdnih površin, na katere moramo posaditi kar dva milijona in pol mladih dreves.

V preteklih dveh letih se je posadilo že pol milijona sadik različnih vrst dreves. A na Zavodu za gozdove Slovenije ne bodo ponovili napake iz preteklosti, ko se je pogozdovalo monokulturno, torej samo eno vrsto dreves, najpogosteje smreko, saj se je to v obeh katastrofah izkazalo kot velika napaka.