Od vetra poškodovano drevje je idealna tarča za podlubnike. Foto: BoBo
Od vetra poškodovano drevje je idealna tarča za podlubnike. Foto: BoBo

Svet blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki je obravnaval poročilo o delu enote v lanskem letu in program dela za letošnje leto, se je seznanil z varstvenim stanjem v gozdovih zgornje Gorenjske. Zaradi obsežnih prenamnožitev podlubnikov v zadnjih letih in zaradi decembrskega vetroloma je veliko gozdov na tem območju močno poškodovanih, najbolj v Bohinju.

Dolga in s snegom bogata zima je onemogočala sanacijo poškodovanih površin, zato je večina poškodovanega drevja še vedno v gozdu. Poleg tega, da les v gozdu izgublja vrednost, je od vetra poškodovano drevje idealna tarča za podlubnike, ki se bodo na teh drevesih razmnožili in pozneje zavrtali v zdrava drevesa v okolici.

Sedanja gradacija smrekovega lubadarja se je na zgornjem Gorenjskem začela leta 2015, ko je bilo posekanih 124.000 kubičnih metrov lubadark. V letu 2016 je količina posekanih lubadark narasla na 307.000, lani pa je dosegla rekordnih 430.000 kubičnih metrov. To je skoraj dvakratna količina dovoljenega letnega poseka vseh drevesnih vrst na zgornjem Gorenjskem.

"To je bilo zagotovo najhujše leto v zgodovini gozdarstva na Gorenjskem, žal pa nas letos čaka še eno podobno leto," je poudaril vodja blejske območne enote Andrej Avsenek, ki je pojasnil, so jeseni zaznali znake, da se bodo letos razmere glede lubadarja malo umirila, decembrski vetrolom pa je pomenil podaljšanje katastrofe, saj so se razvojne možnosti za lubadarja znova povečale.

Poziv lastnikom gozdov
Kot je poročal Radio Slovenija, zato znova pozivajo vse lastnike gozdov, da sanacijo začnejo takoj, ko bodo tudi na najvišje ležečih območjih, kjer je v tem trenutku še sneg, to omogočale vremenske razmere.

Lastniki gozdov so letos, večinoma še v januarju posekali okoli 50.000 kubičnih metrov dreves, ki sta jih uničila lubadar in veter. O nadaljnjih 100.000 kubičnih metrov poškodovanih dreves pa so lastniki gozdov z odločbo tudi že obveščeni. Avsenek pa je dodal, da velja resno opozorilo glede nevarnosti tudi obiskovalcem gorenjskih gozdov, kjer potekata sečnja in spravilo.

Kritične razmere v bohinjskih gozdovih
Kritične razmere v bohinjskih gozdovih