Ministrstvo za okolje bo opravilo tudi poseben inšpekcijski nadzor nad upravno enoto oz. občino Sežana v zvezi s postopki izdajanja dovoljenj za gradnjo objektov in spremembami namembnosti zemljišč v obdobju 2005-2009, ministrstvo za finance pa mora do konca letošnjega leta pripraviti dopolnitve zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, kar bo omogočilo evidentiranje poslov, ki so obdavčeni z DDV, so še nekateri napovedani ukrepi. Foto: MMC RTV SLO
Ministrstvo za okolje bo opravilo tudi poseben inšpekcijski nadzor nad upravno enoto oz. občino Sežana v zvezi s postopki izdajanja dovoljenj za gradnjo objektov in spremembami namembnosti zemljišč v obdobju 2005-2009, ministrstvo za finance pa mora do konca letošnjega leta pripraviti dopolnitve zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, kar bo omogočilo evidentiranje poslov, ki so obdavčeni z DDV, so še nekateri napovedani ukrepi. Foto: MMC RTV SLO
Zaščitne klavzule za Kras ne bo

Odbora sta na nadaljevanju nujne skupne seje sicer pozdravila načrtovane ukrepe vlade za zaščito Krasa in drugih obmejnih območij, ki jih je sprejela na četrtkovi seji. Po mnenju ministra za pravosodje Aleša Zalarja so ukrepi nediskriminatorni.

"Dejavnosti na Krasu danes ne predstavljajo resne motnje v gospodarstvu"
Med njimi so pospešitev projekta ustanovitve kraškega regijskega parka, napoved sprememb zakona o prostorskem načrtovanju, v katerem bo določen skrajni rok, v katerem morajo občine predložiti občinske prostorske načrte, ter navodilo za pripravo izhodišč za ustrezno prostorsko planiranje na regionalni ravni, ki bo za občine zavezujoče.

Zalar je poslancem uvodoma predstavil ugotovitve posebne medresorske skupine o stanju na Krasu. Ponovil je, da je delo skupine pokazalo na določene anomalije v smislu obsega ponudbe in prodaje ter visokih cen nepremičnin na preverjanih območjih med leti 2006, 2007 in 2008. Potem pa je začelo izrazito upadati na takšno raven, da danes ne predstavlja resne motnje v gospodarstvu, je poudaril.

Zalar: Slovenija ne more uveljavljati klavzule
Slovenija tako nima osnove za uveljavitev zaščitne klavzule v skladu s 37. členom pristopne pogodbe, je prepričan minister. Pojasnil je, da možnost podaljšanja zaščitne klavzule ne pride v poštev, saj si Slovenija tega ni izpogajala, ko je pristopala k EU-ju.

Poslanec SLS-a Jakob Presečnik je razočaran, ker so člani odborov zajetno poročilo o ugotovitvah medresorske skupine prejeli komaj nekaj minut pred začetkom seje in ga niso mogli preučiti. Ponovno pa je pozval k temu, naj vlada vendarle ponovno razmisli o uveljavitvi zaščitne klavzule.

Odbor za zedeve EU prej končal sejo
Predsednica odbora za zadeve Evropske unije Darja Lavtižar Bebler (SD) je na podlagi besed ministra Zalarja sklepala, da razprava, ker Slovenija ne more uveljavljati zaščitne klavzule, ni več stvar odbora, ki ga vodi.

Odbor za evropske zadeve je sicer soglasno podprl sklep, naj vlada še enkrat pretehta svojo odločitev in na tej podlagi do 1. maja - če bo takšna odločitev - pošlje v EU zahtevo za uveljavitev zaščitne klavzule. Nato pa je sejo končal.

Civilne iniciative se bojijo, da ukrepi vlade ne bodo zadostni
Odbor za notranjo politiko je v nadaljevanju seje prisluhnil več predstavnikom civilnih iniciativ s Krasa. Te večinoma pozdravljajo napovedane ukrepe vlade, a se bojijo, da ne bodo zadostni. Opozorile so namreč na svojeglavost nekaterih lokalnih oblasti in na pomanjkanje učinkovitega nadzora, povezanega tudi s slabo organizacijo nekaterih služb.

Presečnik je v glasovanje predlagal sklep, naj odbor vladi naloži sprožitev postopka za uveljavitev zaščitne klavzule, in to kljub Zalarjevim opozorilom, da bi bil tak sklep protiustaven. Ta predlog so poslanci zavrnili, zatem pa soglasno izglasovali identičen sklep, kot so ga pred njimi člani odbora za evropske zadeve.

"Vlada naj pospeši postopke za ustanovitev regijskega parka"
Nato so prav tako soglasno podprli še sklepe, naj vlada pospeši postopke za ustanovitev regijskega parka, naj zagotovi Sloveniji predkupno pravico države pri nakupu zemljišč na obmejnih oz. zaščitenih območjih in naj posreduje pri občinah v smislu skrajšanja sprejemanja prostorskih načrtov.

Zavrnili pa so predlog poslanca SDS-a Jožefa Jerovška, naj vlada ob novih spoznanjih v zadevi Thaler razišče morebitno koruptivno ozadje dejstva, da si Slovenija v času pristopa k EU-ju ni izpogajala podaljšanja prehodnega obdobja omejitev in drugih zaščitnih ukrepov, kot so to storile druge države.

Zaščitne klavzule za Kras ne bo