Referendum o zakonu o vodah bo 11. julija. Foto: Pixabay
Referendum o zakonu o vodah bo 11. julija. Foto: Pixabay

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Na referendumu, ki bo 11. julija, bodo mogoče še nekatere posebne oblike glasovanja, za katere se je treba prijaviti. Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v socialnovarstveni zavod po današnjem dnevu, lahko do 5. julija okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, pa bodo lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu. Za takšne oblike glasovanje se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče 7. julija.