Direktor DVK-ja Dušan Vučko. Foto: BoBo
Direktor DVK-ja Dušan Vučko. Foto: BoBo

V petek se je iztekel rok, do katerega so morali volivci, ki želijo na referendumu o noveli zakona o vodah glasovati iz tujine, to sporočiti Državni volilni komisiji (DVK). Komisija je prejela več kot 5300 vlog, a so v to število zajete nepopolne vloge, nekateri volivci so prek eUprave vloge poslali tudi večkrat, ali pa so vlogo najprej podali in jo nato umaknili.

DVK vloge še obdeluje, zato končno število volivcev, ki bodo svoj glas na referendumu lahko oddali iz tujine, še ni znano. V tem trenutku ima DVK 4787 veljavnih vlog za glasovanje po pošti iz tujine in 393 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, je sporočil direktor DVK-ja Dušan Vučko. Skupno gre torej za 5180 vlog. Končni podatki bodo predvidoma na voljo v tem tednu.

Volivci lahko v tujini glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu

Vučko je ob tem spomnil, da lahko volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini (t. i. izseljenci) glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, na katerem je odprto volišče, ne glede na to, ali so o tem obvestili DVK.

Državna volilna komisija je sporočila tudi posodobljeno število volivcev, ki bodo imeli pravico glasovati na referendumu. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je v volilne imenike za glasovanje na referendumu vpisanih skupaj 1.698.629 volivk in volivcev, in sicer v splošni volilni imenik (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji) 1.596.174, v posebni volilni imenik (volivci s stalnim prebivališčem v tujini) pa 102.455.

Glede na navedene podatke bo novela zakona o vodah na referendumu zavrnjena, če bo proti njej glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, obenem pa mora proti glasovati najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volivk in volivcev.

Referendum o noveli zakona o vodah bo 11. julija na pobudo Gibanja za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?