Najvišje koncentracije strupenih snovi so bile odkrite na območju nove Cinkarne ob Kidričevi cesti v Celju. Foto: BoBo
Najvišje koncentracije strupenih snovi so bile odkrite na območju nove Cinkarne ob Kidričevi cesti v Celju. Foto: BoBo

Analize podjetja Environ na štirih različnih lokacijah Cinkarne Celje (na območju obstoječih obratov v Celju in Mozirju ter odlagališč Bukovžlak in Za travnikom) so daleč najvišje koncentracije strupenih snovi presenetljivo odkrile na območju nove Cinkarne ob Kidričevi cesti v Celju, je poročal Dnevnik.

Rezultati meritev so kar nekajkrat presegli tako kritične vrednosti, ki jih za težke kovine v tleh določa slovenska zakonodaja, kot tudi intervencijske vrednosti, ki jih uporablja Nizozemska. Te so po pojasnilih Environa vključili v analizo, ker se ta merila v EU-ju redno uporabljajo za ocenjevanje kakovosti tal in podtalnice, pri čemer po njih radi posegajo zlasti tuji vlagatelji pri ocenjevanju območij v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah.

Z intervencijskimi vrednostmi je Nizozemska določila koncentracije škodljivih snovi, ki resno ogrožajo lastnosti tal, ki bi sicer morala omogočati življenje ljudi, rastlin in živali. Kritične vrednosti v slovenskih predpisih so postavljene pri koncentracijah, pri katerih škodljive snovi pomenijo tveganje za vso populacijo oziroma okolje, tla pa niso več primerna niti za pridelavo hrane niti za zadrževanje in čiščenje vode.

Nejasne meje odlaganja odpadkov
Predstavnik Geološkega zavoda Slovenije Gorazd Žibret je povedal, da današnja cinkova ruda, ki se komercialno uporablja za predelavo, po njegovih pojasnilih vsebuje tipično okoli 10 odstotkov cinka ali celo manj. Najvišja izmerjena vsebnost v raziskavi pa znaša 18 odstotkov.

Glede na današnje standarde gre po njegovih besedah za kakovostno cinkovo rudo, ki pa je bila pred stotimi leti morda odpadek, ki se ga zaradi obilice visokokakovostne rude ni splačalo ponovno predelovati.

Izsledki študije v Celju kažejo, da je najbolj pereče onesnaženje z arzenom, kadmijem, kobaltom in svincem, kar po Žibretovih besedah zgolj potrjuje analize slovenskih institucij. Poročilo pa po Žibretovih navedbah ni odgovorilo na vprašanje, kje točno so meje območij odlaganja teh odpadkov. Prav tako v analize niso zajeli območja med zdajšnjo Cinkarno in Voglajno. Dokler ni jasno, kje vse so strupeni odpadki, pa tudi sanacija po njegovem mnenju ni najbolj smiselna, saj ni mogoče izbrati najprimernejše metode in predvideti cene ukrepov.

Poročilo je zelo obsežno
Tehnična direktorica družbe Nikolaja Podgoršek-Selič je povedala, da je poročilo izredno obsežno in je v dveh delih, preden pa je bilo končano, je Cinkarna objavila prve preliminarne rezultate analize, saj je obstajala verjetnost za vpliv na zdravje ljudi in okolje. Zato meni, da je treba narediti celoten posnetek onesnaženih območij in na podlagi tega posnetka določiti ukrepe za sanacijo območja.

Prva faza obsega izdelavo celovite ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje. Rezultat bo na podlagi morebiti ugotovljenega tveganja predstavil potrebne dejavnosti za zaščito delavcev, okoliških prebivalcev in okolja.

Zaključek prve faze je, kot so pojasnili v Cinkarni, predviden v prvem trimesečju prihodnjega leta. V nadaljevanju pa bo pripravljen tudi nabor mogočih postopkov sanacije z oceno izvedljivosti in stroški.

Cinkarna Celje je sicer julija z nemškim podjetjem CDM Smith podpisala pogodbo za izvajanje projekta sanacije odkritih starih bremen na lokaciji aktualne proizvodnje ob Kidričevi cesti v Celju. CDM Smith je bil izbran med več ponudniki zaradi številnih referenc pri sanaciji podobnih primerov v Evropi.