Andrej Vizjak je pred komisijo DZ-ja opozoril na nepravilnosti pri kanalu C0. Foto: DZ/Matija Sušnik
Andrej Vizjak je pred komisijo DZ-ja opozoril na nepravilnosti pri kanalu C0. Foto: DZ/Matija Sušnik

"Gre za en tipičen projekt, ki je bil izsiljen in pravzaprav lahko vodi v okoljsko katastrofo," je dejal Andrej Vizjak, ki je ministrstvo za okolje in prostor vodil med letoma 2020 in 2022 v času tretje vlade Janeza Janše.

Kanal C0 je po Vizjakovih besedah del širšega projekta urejanja odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, v katerega sta vključeni tudi občini Medvode in Vodice, za projekt pa je Slovenija prejela tudi evropska sredstva. Podlaga za pridobitev evropskih sredstev je bila po Vizjakovih pojasnilih študija iz leta 2016, v kateri so analizirali več različic, ne samo različice, ki vključuje kanal C0.

"Zanimivo, da je bila na koncu izbrana različica, imenovana centralizirano čiščenje, investicijsko gledano, najdražja. Druge variante so bile, investicijsko gledano, vse cenejše, pri čemer govorimo o razponu okoli 10 milijonov evrov," je poudaril.

Različica s kanalom C0 je bila po njegovih pojasnilih ekonomsko najbolj sprejemljiva, ker gre samo za eno čistilno napravo, to je centralno čistilno napravo Ljubljana, ni pa treba vzdrževati oz. upravljati drugih čistilnih naprav, ki so jih predvidevale druge različice. Te so vsebovale načrte za gradnjo čistilnih naprav bližje kanalizacijskim sistemom oziroma virom onesnaževanja, so pa bile zaradi upravljanja in vzdrževanja prepoznane kot ekonomsko manj ugodne.

"Menim, da je bilo to malo prirejeno in izsiljeno, da je prišlo na neki način do odvisnosti občin Medvode in Vodice do tega, da bodo očistile svojo odpadno vodo na centralni čistilni napravi Ljubljana," je dejal Vizjak.

Kriteriji za izbor različice so bili po njegovih besedah samo ekonomski. "Ni bilo nobenih okoljskih kriterijev, in to je zelo slabo. Ne govorim na pamet, kar zdaj tukaj govorim, to je pokazala notranja revizija, ki je bila opravljena na mojo zahtevo leta 2021," je dejal. Kot takratnemu okoljskemu ministru se mu najpomembnejša kršitev tako zdi, da pri projektu okoljski vidiki sploh niso bili upoštevani niti presojeni.

Razbijanje na podprojekte v nasprotju z evropsko zakonodajo

"Veliko se je takrat tudi naredilo na tem, da se je projekt razbil na celo kopico podprojektov, kar je v nasprotju z evropsko in tudi s slovensko zakonodajo," je opozoril. Namreč prepovedano je projekte razbijati na manjše projekte zato, da niso kot celota deležni presoje vplivov na okolje oziroma kumulativnih vplivov celotnega projekta. "To je izrecno prepovedano z direktivami Evropske komisije," je bila jasen.

Vizjak je začuden tudi nad ravnanjem Agencije za okolje (Arso) in Zavoda za varstvo narave. Ocenjuje, da je Arso nasedel argumentom, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, "kar je zanj nepojmljivo, kajti v drugih primerih je ravnal bistveno bolj rigorozno".

Med drugim je poudaril tudi, da gre kanal C0 čez območje Nature 2000, pri čemer zakon izrecno določa, da je za projekte, ki gredo čez varovana območja Nature 2000, potrebna presoja vplivov na okolje. "Jaz mislim, da bi bilo treba vprašati tudi odgovorne na Zavodu za varstvo narave, ki pri številnih projektih, ki so bistveno manj problematični z vidika narave, dlakocepijo, da glava boli, tu so pa spustili zadevo skozi, ne da bi se s tem resno ukvarjali," je dejal.

Brežan se je opravičil

Pred komisijo bi moral pričati tudi nekdanji okoljski minister Uroš Brežan, ki je na čelo ministrstva prišel z nastopom vlade Roberta Goloba – mandat je sicer končal predčasno –, a se je opravičil zaradi bolezni.