Irena Majcen. Foto: Matija Sušnik/DZ
Irena Majcen. Foto: Matija Sušnik/DZ

Predsednica preiskovalne komisije Anja Bah Žibert (SDS) je namreč spomnila na poročilo agencije Jaspers iz leta 2015, v katerem ta ugotavlja, da je projekt pripravljen v neskladju z veljavnimi predpisi. "Gradbena dovoljenja so bila pridobljena pred pridobitvijo predhodne presoje vplivov na okolje. To je problematično," je poudarila Bah Žibert.

Nekdanja ministrica za okolje in prostor Majcen, ki je pričala pred komisijo, je pojasnila, da pri operativnih postopkih, povezanih s kanalom C0, ni sodelovala. Sodelovala pa je pri vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev. "To je bil eden redkih projektov, ki je šel na Jaspers, ker je bila vrednost tako velika," je poudarila.

Jaspers je po besedah Majcen v povezavi s projektom posredoval vprašanje, ki se ga sicer Majcen ni spomnila, je pa dejala, da so se na to temo srečali s pripravljavci vloge. Na sestanku je sodelovala tudi sama, a je srečanje pozneje zapustila, saj da je šlo za operativna vprašanja.

"Če bi Jaspers ugotovil vse te stvari, kot jih vi predstavljate, potem ne vem, zakaj bi odobril sredstva," je poudarila Majcen. "Za moje pojme jih je odobril, ker je ocenil, da je treba za 300.000 prebivalcev Ljubljane urediti vodo in kanalizacijo," je dodala.

Bah Žibert je dejala, da je poročilo Jaspersa iz leta 2015, agencija pa je vlogo za sredstva odobrila 2017. "Zato, ker so se stvari popravljale za nazaj in se je zavajalo," meni predsednica komisije.

Postopki, povezani s povezovalnim kanalom C0, so po besedah Majcen v veliki meri potekali pred njenim prihodom na ministrstvo. Ob tem je spomnila na poplave leta 2014, ki so bile, kot je poudarila, prioriteta ob začetku njenega mandata. "Temu sem posvečala največ časa in energije," je dejala.

Komisija je tokrat zaslišala tudi Suzano Rak Zavasnik, ki je na agenciji za okolje vodila sektor za upravne zadeve. Med drugim je pojasnjevala, na katere zadeve morajo biti organi pozorni pri odločanju v zadevah, kot je presoja vplivov na okolje.