Vsako leto se ob obletnici pekrskih dogodkov v Pekrah zberejo številni ljudje. Foto: MMC RTV SLO
Vsako leto se ob obletnici pekrskih dogodkov v Pekrah zberejo številni ljudje. Foto: MMC RTV SLO
Predsednik republike je bil slavnostni govornik na prireditvi v Pekrah. Foto: MMC RTV SLO
Obletnica pekrskih dogodkov

Pred izobraževalnim centrom Pekre poteka slovesnost ob 20. obletnici pekrskih dogodkov, poskusa armadnega zajetja prve generacije slovenskih nabornikov, ki so tam služili vojaški rok. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik republike Danilo Türk, na prireditvi pa sta prisotna tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič in načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alojz Šteiner.

Predsednik republike je v svojem govoru poudaril, da se je v Pekrah pred dvajsetimi leti, pred očmi vse Slovenije, odvijala prava drama, uvertura vojne za Slovenijo.

Vsa Slovenija je takrat, kot je povedal, videla odločnost in premišljenost Teritorialne obrambe, njenega učnega centra v Pekrah, njenih vojakov in častnikov, videla pa je tudi moč pritiska jugoslovanske vojske, njen avanturizem in njeno nespoštovanje odločitev slovenskega naroda. Ves ta pritisk in vsa ta vojaška sila sta po predsenikovih besedah v Pekrah in v Mariboru doživela svoj prvi poraz.

Türk: Poskus razorožitve TO-ja ena najtežjih preizkušenj nove oblasti
"Tiha in pritajevana jeza, ki je že nekaj časa tlela v ljudeh, je ob izzivanju Jugoslovanske vojske udarila na dan z vso svojo silovitostjo– nihče nam ne bo preprečil tega, za kar smo se odločili na plebiscitu, pa čeprav ima za sabo še takšno vojaško silo," je dejal.

Po njegovem je prav, da se danes spomnimo tudi poskusa razorožitve Teritorialne obrambe, ki je bila "ena najtežjih preizkušenj tudi takratne nove, demokratične oblasti. Vendar so bile tudi ta in druge težke preizkušnje uspešno premagane".

"To je bil težak proces. Ponovno želim poudariti: V tem procesu so sodelovali tako pripadniki Teritorialne obrambe kot tudi pripadniki milice in delavci takratnih organov za ljudskoobrambo in organov za notranje zadeve. Pri tem sta sodelovali tako "zelena" - vojaška, kot tudi "modra" - policijska komponenta. Potrebovali smo obe - brez ene ali druge ne bi imelitakšnega obrambnega uspeha kot smo ga imeli v letu 1991," je izpostavil predsednik.

JLA je obkolil učni center v Pekrah
Pri nekdanjem 710. učnem centru Teritorialne obrambe (TO) je 23. maja 1991 prišlo do incidenta med Teritorialno obrambo in Jugoslovansko ljudsko armado. Teritorialci so v bližini centra zajeli dva vojaška izvidnika in ju kmalu zatem izpustili. Kljub temu je JLA s tanki obkolil učni center in ugrabil načelnika štaba mariborskega TO-ja Vladimirja Miloševiča in stotnika Milka Ozmeca.

Dan pozneje je vojaški transporter med demonstracijami pred vojašnico do smrti povozil Mariborčana Josefa Šimčika, ki ga štejemo za prvo žrtev za samostojno Slovenijo.

Sožitje med oboroženimi in neoboroženimi oblikami odpora
Z ministrstva za obrambo so ob obletnici dogodka sporočili, da je šlo pri dogodkih 23. maja 1991 za načrtovano akcijo vodstva JLA, s katero bi ta demonstriral lastno vojaško silo in tako posegel v miren osamosvojitveni proces ter ga ob morebitnem spopadu s Teritorialno obrambo tudi s silo preprečil.

Pomen pekrskih dogodkov na Morsu vidijo tudi v tem, da so Slovenci prvič dokazali, da obstaja sožitje med oboroženimi in neoboroženimi oblikami odpora. "Neoboroženi civilisti so se pod Pekrami postavili v bran svojim vojakom, kar je bila zgodovinska okoliščina, ki je pomembno prispevala k razpletu dogodkov," ocenjujejo na Morsu.

Obletnica pekrskih dogodkov