Ministrica za delo je zadovoljna, ker se je zmanjšalo število mladih brezposelnih. Foto: BoBo
Ministrica za delo je zadovoljna, ker se je zmanjšalo število mladih brezposelnih. Foto: BoBo

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak je ob predstavitvi dela in rezultatov svojega ministrstva med drugim pojasnila, da je največje okrevanje na področju brezposelnosti zaznati pri mladih, kjer se je stopnja brezposelnosti v starostni skupini do 29 let znižala za 12,7 odstotka oz. za 3477 ljudi. Še vedno pa je več kot 23.000 mladih brezposelnih. Vendar, kot je poudarila minsitrica za delo, shema jamstva za mlade že žanje pozitivne rezultate. Mladi po so tudi bolj zadovoljni z delom zavoda za zaposlovanje.

Kopač Mrakova je še poudarila, da z uvedbo dodatnih prispevkov za študentsko delo ni prišlo do drastičnega upada ponudbe in povpraševanja po študentskem delu. Upad naj bi znašal le nekaj odstotkov, sicer pa učinke zdaj podrobneje proučujejo na njenem ministrstvu. Z novo evropsko finančno perspektivo pa bodo skušali priskrbeti sredstva za programe dolgotrajno brezposelnih, predvsem starejših in nižje izobraženih.

Med pomembnejšimi dosežki je naštela še odpis dolgov socialno najšibkejšim, uvedbo socialne kartice, za katero so se na razpis prijavile tri banke, z pravosodnim ministrstvom pa so rešili vprašanje sodnih izvršb, tako da niso več mogoče izvršbe na socialne prejemke.

Razpis za štipendije v prihodnje bolj regionalen
Dotaknila se je tudi razpisa za štipendiranje deficitarnih poklicev, ki je bil danes ponovljen. V prihodnje naj bi spremenili pogoje, da bi bilo štipendiranje bolj regionalno porazdeljeno. Razpis predvideva 1.000 štipendij, nanj pa je že v prvih šestih minutah prispelo 156 vlog, tako da bo, kot kaže, premalo denarja za tiste, ki si želijo pridobiti štipendijo.

Ministrica se je tudi pohvalila, da je njeno ministrstvo v kriznih časih poskrbelo, da se niso zmanjševali socialni transferji. Zdaj pa želijo, da se gospodarska rast odrazi tudi v dvigu socialnih transferjev. "Vendar moramo biti razumni v pričakovanjih, saj BDP še vedno ni tak, kot je bil pred krizo," je opozorila ministrica Anja Kopač Mrak.