Po prvem krogu vpisa bodočih dijakov je ostalo še 771 prijavljenih kandidatov, ki se še niso vpisali. Foto: BoBo
Po prvem krogu vpisa bodočih dijakov je ostalo še 771 prijavljenih kandidatov, ki se še niso vpisali. Foto: BoBo

Tako se je na programe srednjega strokovnega izobraževanja vpisalo 7.400 bodočih dijakov, na gimnazije pa 6.435 bodočih dijakov. Na programe srednjega poklicnega izobraževanja se je vpisalo 3.398 bodočih dijakov, v programe nižjega poklicnega izobraževanja pa 424 dijakov.

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so se bodoči dijaki srednjega strokovnega izobraževanja največ vpisovali v programe zdravstvena nega, ekonomski tehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik in predšolska vzgoja. Pri gimnazijskem izobraževanju pa so se največ vpisovali v programe splošna gimnazija, tehniška gimnazija in športni oddelek gimnazije.

Največ kandidatov v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja se je vpisalo v programe avtoserviser, frizer, gastronom-hotelir, mizar, prodajalec, mehatronik operater, elektrikar, oblikovalec kovin - orodjar in tudi slaščičar.

Na šolah je še 771 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali v srednješolske programe. Med njimi so taki, ki še niso uspešno končali osnovne šole, so spremenili svoj namen ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni. Število še prostih mest za vpis v prvi letnik posameznih srednješolskih programov bo najkasneje 5. julija objavljeno na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta, to je do 31. avgusta.