Letos osnovno šolo končuje 17.085 devetošolcev, kar je manj kot lani, ko je osnovnošolske klopi zapustilo 17.448 učencev. Foto: Pixabay
Letos osnovno šolo končuje 17.085 devetošolcev, kar je manj kot lani, ko je osnovnošolske klopi zapustilo 17.448 učencev. Foto: Pixabay

Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem izmed predmetov niso bili uspešni, se že v ponedeljek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali do 2. julija. Če učenci ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 20. in končal 31. avgusta.

Tisti, ki bodo nadaljevali šolanje, to pa so po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport praktično vsi, bodo morali dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev na šolo posredovati praviloma do torka. Učenci, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo tudi vpisani.

Drugi bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka. Če bodo razvrščeni na šolo, na kateri so oddali prijavnico, se bodo tam tudi vpisali. Če pa bodo razvrščeni na drugo šolo, bodo svojo prijavnico in dokumente morali dvigniti ter jih prenesti in se vpisati.

V srednjih šolah na voljo 22.892 mest
Prvotno je bilo v vseh srednješolskih programih za šolsko leto 2018/2019 skupaj razpisanih 23.644 vpisnih mest, a je ministrstvo zaradi zmanjšanega zanimanja kandidatov na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšalo. Tako je na voljo 22.892 razpisanih mest. Po zadnjih podatkih, ki jih je javnosti posredovalo ministrstvo konec maja, je na mesta, ki so na voljo, prijavljenih 18.175 kandidatov.

Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta.

Konec pouka za devetošolce
Konec pouka za devetošolce