Durs bo račune za nepremičninski davek začel pošiljati na začetku julija. Foto: BoBo
Durs bo račune za nepremičninski davek začel pošiljati na začetku julija. Foto: BoBo

Vlada je v četrtek sprejela spremembe zakona o nepremičninskem davku in, kot je bilo napovedano, izenačila obdavčitev rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanj, tako da se vse stanovanjske nepremičnine obdavčijo z enako davčno stopnjo 0,15 odstotka.

Druga sprememba pa se nanaša na podaljšanje obdobja za uskladitev podatkov v registru nepremičnin za en mesec, do konca aprila 2014. Posledično pa se je za mesec in pol zamaknil predviden rok za prvo odmero nepremičninskega davka. Te spremembe pa so predvidene zgolj za letošnje leto.

Generalna direktorica davčne uprave (Durs) Jana Ahčin je na današnji tiskovni konferenci povedala, da bo presečni datum, po katerem bodo upoštevali podatke za nepremičninski davek, 1. maj. Prve davčne odločbe pa bodo začeli pošiljati na začetku julija, tako da naj bi jih vsem razposlali najpozneje do 15. julija.

Humanitarci bodo oproščeni davka
Ahčinova je pojasnila, da bodo davka na nepremičnine oproščene vse humanitarne organizacije, ki so že sicer oproščene plačila davka. Mednje pa po njenih besedah sodijo tudi prostovoljna gasilska društva.

Davčna stopnja bo znižana tudi za nekatere druge upravičence, kot so denimo invalidi, ki uporabljajo invalidske vozičke. Ob tem je pozvala vse invalide in njihove skrbnike, naj posredujejo Dursu potrdila o uporabi vozičkov, saj Durs tega ne more preveriti, ker gre pač za osebne podatke.

Do polovičnega plačila nepremičninskega davka pa bodo upravičeni tudi prejemniki socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Po informacijah Dursa gre za okoli 56.000 zavezancev, medtem ko je zavezancev, ki uporabljajo invalidski voziček, od 3.500 do 4.000.

Manj priliva v državno blagajno
Vlada je ob pripravi davka na nepremičnine izračunala, da bo na njegov račun pridobila dodatnih nekaj več kot 200 milijonov evrov. Zaradi prvih zakonskih sprememb pa bodo prilivi nekoliko nižji, saj naj bi izenačitev davčne stopnje za nerezidenčna in rezidenčna stanovanja pomenila okoli 20 milijonov manj prihodkov.

"Razlike bo treba pokriti iz drugih davčnih prihodkov ali pa z varčevanjem. Posebni ukrepi za nadomestitev izpada dohodka pa niso predvideni," je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar. Sicer pa mora zakonske spremembe potrditi državni zbor.