ZPS je eden izmed socialnih partnerjev. Foto: MMC RTV SLO
ZPS je eden izmed socialnih partnerjev. Foto: MMC RTV SLO

Delodajalci pa smo že drugič izločeni iz procesa določanja minimalne plače. Prvič leta 2010, ko se je dvignila za skoraj četrtino.

ZDS

Prav tako ne pristajamo na to, da smo izplačevalci dohodkov v gospodarstvu ujetniki ne-dialoga pod vsakokratno grožnjo enostranskih političnih akcij, katerih stroške plačuje gospodarstvo.

ZDS

Upravni odbor Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) je na seji soglasno odločil, da ima združenje v primeru podpore vlade zakonu o spremembah minimalne plače in sprejema v parlamentu polni mandat za izstop iz socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016.
Vnaprejšnja opozorila
ZDS je vse od začetka pobude sindikalnih central februarja letos opozarjalo, da takšno ravnanje sindikatov pomeni negiranje socialnega dialoga, eklatantno kršitev sklenjenega socialnega sporazuma in nespoštovanje podpisane konvencije št. 131 Mednarodne organizacije dela o minimalni plači.

Predlog zakona v DZ s podpisi
Sindikati so v parlamentarno proceduro poslali svoj predlog spremembe definicije minimalne plače, da bi iz nje izvzeli dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo, podporo pa so jim napovedali tudi v koaliciji.

Vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central je v DZ prineslo 11.000 overjenih podpisov v podporo predlogu sprememb zakona o minimalni plači. Za spremembe se zavzemajo, saj je krivično, da delavci z minimalno plačo, ki delajo v takšnih razmerah, za to ne prejemajo dodatkov, delavci z višjimi plačami pa jih.

ZDS: Že drugič smo izločeni
S takšnim ravnanjem tako sindikati kot predstavniki vlade po mnenju delodajalcev kršijo podpisano konvencijo o minimalnih osebnih dohodkih, ki jasno opredeljuje vlogo obeh socialnih partnerjev v procesu določanja, spreminjanja in usklajevanja minimalne plače. "Delodajalci pa smo že drugič izločeni iz procesa določanja minimalne plače. Prvič leta 2010, ko se je dvignila za skoraj četrtino," so še zapisali.

Ob tem dodajajo, da je za gospodarstvo nesprejemljiva obravnava sindikalnega predloga na Ekonomsko-socialnem svetu, ko je ta že enostransko vložen v proceduro v državnem zboru in ima javno deklarirano podporo koalicije.

ZDS tako ne privoljuje v navidezno obravnavo tako pomembne problematike, kot so spremembe minimalne plače. "Prav tako ne pristajamo na to, da smo izplačevalci dohodkov v gospodarstvu ujetniki ne-dialoga pod vsakokratno grožnjo enostranskih političnih akcij, katerih stroške plačuje gospodarstvo," poudarjajo.

Delodajalci pa smo že drugič izločeni iz procesa določanja minimalne plače. Prvič leta 2010, ko se je dvignila za skoraj četrtino.

ZDS

Prav tako ne pristajamo na to, da smo izplačevalci dohodkov v gospodarstvu ujetniki ne-dialoga pod vsakokratno grožnjo enostranskih političnih akcij, katerih stroške plačuje gospodarstvo.

ZDS