Foto: BOBO/Igor Kupljenik
Foto: BOBO/Igor Kupljenik

V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je prvo sejo novega Sveta RTV Slovenija sklical za 18. uro, a se je na presenečenje novih svetnikov ni udeležil. Svetniki so si zato najprej vzeli krajši premor, da bi ugotovili, kako nadaljevati sejo brez sklicatelja. Po vrnitvi v sejno sobo so se prešteli in ugotovili, da je prisotnih 16 od 17 članov novega sveta. Manjkajoči Aleš Novak je svojo odsotnost predhodno opravičil.

Svetniki so nato izglasovali, da sejo začasno vodi Ilinka Todorovski, in takoj nato potrdili, da je svet konstituiran. Novi Svet RTV-ja je najprej sprejel poslovnik, nato pa za predsednika sveta s 15 glasovi za in enim zadržanim izglasoval Gorana Forbicija, sicer direktorja Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). V svet je bil imenovan na predlog Varuha človekovih pravic.

Za namestnico predsednika je bila z enakim številom glasov izglasovana Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki jo je v svet imenoval Informacijski pooblaščenec. Pri glasovanju sta se vzdržala kandidata sama.

17-članski Svet RTV Slovenija sestavlja šest predstavnikov zaposlenih in 11 predstavnikov javnosti in je nadomestil dosedanji programski in nadzorni svet RTV Slovenija. V petek, 26. maja, je namreč ustavno sodišče odpravilo zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, teden dni po objavi v uradnem listu pa je morala biti sklicana prva seja novega sveta.

Še nikoli nisem slišal za primer, da tistega, ki sejo sklicuje, na tej seji ne bi bilo. Kolikor mi je uspelo slišati, se je v. d. generalnega direktorja pritoževal nad našo začudenostjo, saj ga med povabljenimi ni bilo. A v življenju še nisem videl vabila, na katerem bi sklicatelj ali pošiljatelj povabil še samega sebe.

Goran Forbici

Forbici je za Odmeve dejal, da na zaplet, ki je nastal, ker sklicatelj na sejo ni prišel, niso bili pripravljeni. Zaplet so s procesnega vidika na začetku seje sicer rešili, manjkale pa so jim nekatere informacije. Forbici je tudi zavrnil navedbe, da se člani novega sveta pred sejo na direktorja niso obrnili s pobudami oziroma predlogi, kakšno podporo potrebujejo. "Direktor je bil seznanjen s tem, da smo zaprosili za podporo zunanje in notranje pravne podpore ter službe za stike z javnostjo. Odgovoril ni na noben dopis," je dejal Forbici. Andrej Grah Whatmough je namreč na Twitterju zapisal, da so bili na sejo vabljeni samo člani sveta. "Nihče izmed njih sklica ni problematiziral. Nihče izmed njih pred sejo ni prosil za pogovor ali usklajevanje."

Forbici je še dejal, da še ni slišal za primer, da sklicatelja na seji ne bi bilo. "Kolikor mi je uspelo slišati, se je v. d. generalnega direktorja pritoževal nad našo začudenostjo, saj ga med povabljenimi ni bilo. A v življenju še nisem videl vabila, na katerem bi sklicatelj ali pošiljatelj povabil še samega sebe."

Prenos seje je potekal na Drugem programu Televizije Slovenija. Pred tem so se seje programskega sveta predvajale le na spletu (MMC TV). Vsi novi svetniki o neposrednem prenosu seje niso bili obveščeni. "Seje so javne in ta svet se je zavezal, da bo deloval vsaj tako transparentno kot sveti pred nami (...) Kadar koli bo hotel kateri koli program to sejo posneti, jo seveda lahko, bilo pa bi vljudno in dostojno, da se nas o tem vnaprej obvesti. Tokrat pa se je snemalo tudi takrat, ko je bila seja prekinjena," je še dejal Forbici.

Ustanovljen novi Svet RTV Slovenija
Goran Forbici, predsednik Sveta RTV Slovenija, je bil v svet imenovan na predlog Varuha človekovih pravic. Foto: BOBO/Igor Kupljenik
Goran Forbici, predsednik Sveta RTV Slovenija, je bil v svet imenovan na predlog Varuha človekovih pravic. Foto: BOBO/Igor Kupljenik

Svetniki bodo morali imenovati štiričlansko upravo

Med nalogami novih svetnikov je imenovanje predsednika štiričlanske uprave, ki bo po noveli zakona o RTV Slovenija vodila in upravljala javni zavod. Predsednika uprave bo Svet RTV Slovenija imenoval na podlagi javnega razpisa, še dva člana bo svet imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.

Forbici je predlagal, da se do nove uprave pride čim prej, da je postopek izbire transparenten in da časovnica kljub vsemu dopušča, da se najdejo najboljši kandidati. Edino zakonsko določilo je, da mora svet v 15 dneh objaviti razpis, drugi roki niso določeni. Forbici je za Odmeve pojasnil, da bo javni razpis objavljen najpozneje v tednu dni. Rok za prijavo pa bo po njegovih besedah "razumen". Nato bo svet na podlagi prijavljenih kandidatov izbral predsednika uprave in na njegov predlog med kandidati, ki se bodo prijavili za člane uprave, izbral še dva člana uprave.

Forbici je dodal, da je najpomembnejši sklep prve seje prav oblikovanje komisije za pripravo razpisa za novo, štiričlansko upravo RTV-ja. "Glede na akutno stanje zadnjih dveh oz. treh let v tej hiši bi rekel, da je resnično najpomembnejše, da svet izbere kakovostno upravo."

Sorodna novica Mednarodne organizacije za svobodo medijev pozdravile odločitev ustavnega sodišča o RTV Slovenija

Svetniki od generalnega direktorja zahtevajo podrobnosti o tekočih poslih

Svetniki so sprejeli tudi več drugih sklepov. V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough bo tako moral od torka dalje poročati o vseh javnih razpisih v vrednosti več kot 20.000 evrov. Hkrati bo moral poročati o vseh podpisanih pogodbah, novi svet bo tako imel vpogled v "tekoče posle" zavoda, so pojasnili svetniki.

V. d. direktorja bo svetu prav tako moral poročati o vseh odslej sprejetih kadrovskih odločitvah, kot so nove zaposlitve in prerazporeditve delavcev na druga delovna mesta. Do 20. junija bo moral direktor pripraviti tudi poročilo o realizaciji in poslovanju programsko-produkcijskega načrta v obdobju med januarjem in aprilom letos ter pripraviti poročilo o oddaji Panorama, in sicer o načrtovanih in doseženih stroških ter gledanosti.

Hkrati so svetniki naložili vodji službi za programski kontroling, da na naslednji seji sveta, ki bo ta četrtek, članom sveta predstavi metodologijo merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTV-ja ter obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si, vključujoč smernice gledanosti, poslušanosti in obiskanosti ter aktualne podatke za obdobje zadnjih pet let.

Svet je prav tako odločil, da javno naročilo, povezano z merjenjem gledanosti in poslušanosti ter branosti za obdobje petih let v znesku sedem milijonov evrov, ni tekoči posel, zato predlaga, da se ta razpis razveljavi. V. d. generalnega direktorja pa tudi pozivajo, da do naslednje seje predloži vse podrobnosti o sklenjenih poslih z Galerijo Ažbe, s katero je vodstvo od avgusta 2022 sklenilo posle v vrednosti več kot 57.000 evrov, od omenjene galerije je RTV namreč odkupil več umetniških del.

Svetniki so sprejeli tudi osnovni poslovnik in hkrati oblikovali komisijo za razširjeni poslovnik. "Poslovnik določa pravila, kako se seja skliče, kako poteka, vprašanje javnosti sej. Poslovnik je lahko kratek, ker večino stvari, ki so bistvene za delovanje sveta RTV-ja, določata že sprejeti zakon in statut, ki pa še vedno velja," je pojasnil svetnik Tadej Troha, ki je sodeloval pri oblikovanju osnovnega poslovnika. Dodal je, da javnost sej ostaja enaka kot prej. "Za zdaj smo določili le to, da se seja za javnost lahko zapre, če gre za občutljive osebne podatke ali podatke, ki bi lahko škodili poslovanju RTV Slovenija, kot je običajna praksa," je dejal Troha.

Naslednja seja Sveta RTV Slovenija bo v četrtek ob 14. uri.

Svet bo moral v nadaljevanju imenovati tudi finančni odbor. Najpozneje v treh mesecih mora sprejeti nove programske standarde, v šestih mesecih pa tudi nov statut.

V 17-članskem svetu je šest predstavnikov zaposlenih: Gregor Drnovšek, Sašo Hribar, Boštjan Ogris, Robert Pajek in Luka Zebec so bili izvoljeni neposredno. Ilinko Todorovski je imenoval Svet delavcev RTV Slovenija. Kot predstavniki javnosti so bili imenovani: Andrea Bartole (predstavnik italijanske narodne skupnosti), Robert Požonec (predstavnik madžarske narodne skupnosti), Klaudija Sedar, Tadej Troha, Igor Prassel, Aleš Novak, Andraž Vehovar, Špela Stare, Gaja Brecelj, Andreja Trtnik in Goran Forbici.

Stavka še vedno poteka

Na RTV Slovenija sicer še vedno poteka stavka novinarjev in drugih zaposlenih in v stavkovnem odboru pričakujejo, da bodo z novo upravo sklenili stavkovni sporazum, ki bo spoštoval pravice zaposlenih in javnosti ter programske in profesionalne standarde.

Od novega vodstva pričakujejo čimprejšnjo odpravo škode, je po odločitvi ustavnega sodišča za Radio Slovenija poudarila vodja pogajalske skupine in predsednica Sindikata novinarjev Slovenije Alenka Potočnik: "Pozivam novo upravo in novi svet, da vztrajata pri tem, da se izvede sanacijski program, ki bo odpravil škodo, ki je nastajala v zadnjih letih na javnem RTV-ju, in da bo na koncu RTV Slovenija veliko, veliko boljši, kot je bil pred letom ali dvema."

Zaplet že na začetku ustanovne seje novega Sveta RTV Slovenija

Članica novega Sveta RTV Slovenija iz vrst zaposlenih Ilinka Todorovski je pred sejo za Radio Slovenija pojasnila, da se bodo takoj lotili vseh z zakonom predpisanih nalog, sama pa si želi, da bi tudi preverili, "kakšne so možnosti za zamenjavo vršilca dolžnosti do imenovanja osebe, ki bo to počela s polnimi pooblastili". "Nisem pravnica, ne vem, kako bo to potekalo, ampak v vsakem primeru zdajšnji v. d. generalnega direktorja ne uživa nobenega mojega zaupanja," je dejala.

Todorovski je za TV Slovenija tudi pojasnila, da so se novoizvoljeni svetniki iz vrst zaposlenih že vnaprej samoomejili na način, "da nihče med nami ne bo kandidiral recimo za predsednika sveta". "Gre za odgovorno opravljanje naloge v imenu javnosti. Če bi prejšnji programski svet odgovorno opravljal svoje naloge in tudi prejšnje vodstvo, ne bi prišlo do situacije, ko kvalificirani ljudje povedo, kaj je slabo za javnost, potem pa se sprejme drugačna odločitev," je poudarila.

"Pogledali bomo, kako je prišlo do nagle spremembe v finančnem poročilu za preteklo leto, ko je tik pred zdajci zazevala orjaška milijonska luknja, potem je pa kar naenkrat izginila. Zanimalo nas bo zagotovo, kaj se dogajalo s financami v obdobju vedejevstva. Vemo, da se je razprodala hišna srebrnina, vsak dan izvemo kakšno novico, recimo o nakupovanju umetniških del, za katera ne vemo, s kakšnim razlogom naj bi krasila prostore RTV-ja," je Todorovski za TV Slovenija pred sejo opisala nekatere naloge novih svetnikov in omenila, da se bo verjetno pojavilo vprašanje RTV-prispevka, ki se dolgo ni podražil, čeprav se vse draži.

Ustanovna seja Sveta RTV Slovenija, posnetek celotne seje