Prva dama DeSUS-a je javno predstavila pričakovanja, ki jih ima do vlade, kateri sopredseduje. Foto: BoBo
Prva dama DeSUS-a je javno predstavila pričakovanja, ki jih ima do vlade, kateri sopredseduje. Foto: BoBo

Po besedah Aleksandre Pivec (DeSUS) so stranke koalicije enotne, da je tako ustanovitev urada za demografska vprašanja kot demografskega sklada nujna čim prej.

Na tokratni novinarski konferenci je Pivčeva pritrdila, da sta že iz prejšnjih mandatov pripravljena dva predloga zakona o demografskem skladu, in sicer od DeSUS-a in SDS-a.

V DeSUS-u predlagajo, da se ključna izhodišča njihovega predloga takoj predložijo v koalicijsko usklajevanje in sprejem v DZ-ju. Ministrstvo za finance pozivajo, naj takoj imenuje strokovno komisijo, ki bo pripravila zakon. DeSUS med drugim predlaga, naj bo jasno določena namenskost uporabe premoženja sklada, del letne akumulacije sredstev pa mora biti namenjen izvajanju demografske politike države, ki bo v prvi vrsti usmerjena v dobrobit starejših in demografsko politiko za vse generacije.

Iz državnega premoženja v pokojnine

DeSUS pričakuje, da bo nov predlog zakona vseboval rešitve, ki bodo zmanjšale stroške upravljanja in predvidele racionalizacijo stroškov upravljanja državnega premoženja.

Naklonjeni so temu, da se v sklad vključi čim večji delež državnega premoženja, tudi strateške naložbe. A pričakujejo predlog ministrstva za finance, saj so izjeme, ki v sklad ne morejo biti umeščene. "Smo pa za čim racionalnejše upravljanje, torej z enega mesta," je povedala Pivčeva.

Strateške naložbe sklada po mnenju DeSUS-a ne morejo biti opredeljene zgolj na podlagi deleža države v posamezni družbi, pač pa naj vključujejo tudi vidik samooskrbe.

Po mnenju DeSUS-a mora sprejemanje zakona o demografskem skladu in odloka o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo potekati sočasno. Predloge strategije upravljanja premoženja mora sklad posredovati tudi uradu za demografijo, usklajen predlog med ministrstvom za finance in uradom pa se posreduje v potrditev vladi, predlagajo v DeSUS-u. Prav tako mora imeti urad svoje predstavnike tako v skupščini kot v nadzornem svetu sklada, želijo v stranki.

Eden od razlogov za zamenjavo vodstva je po predlogu DeSUS-a lahko tudi nedoseganje ciljev uspešnosti družb in sklada. Ob tem Pivčeva napoveduje zahtevo, da se za nezakonita dejanja pri upravljanju državnega premoženja oz. premoženja sklada v zakonu predvidijo visoke kazni. O morebitnih kandidatih za vodenje sklada in urada pa je po besedah Pivčeve še prezgodaj govoriti.

Prihaja tudi zakon o dolgotrajni oskrbi

Pivčeva je posredovala tudi sporočilo ministra za zdravje iz njihovih vrst Tomaža Gantarja, da bo osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi pripravljen za javno obravnavo do konca junija.

Gantar je sicer na današnji vladni novinarski konferenci pokomentiral tudi aktualne politične zadeve. Med drugim je poudaril, da je DeSUS stabilen partner v vladi, in dodal, da se oba s Pivčevo trudita po najboljših močeh.

O ugibanjih, da naj ne bi bil premier Janez Janša z njim zadovoljen, pa je Gantar zatrdil, da s premierjem sodelujeta normalno in da nikoli nista "razpravljala o tem, da ne bi opravljal svojega dela".