Z uspehom pri splošni maturi bodo kandidate seznanili 17. septembra. Foto: BoBo
Z uspehom pri splošni maturi bodo kandidate seznanili 17. septembra. Foto: BoBo

Jesenskega roka splošne mature se lahko med drugim udeležijo tisti, ki se spomladanskega niso mogli, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole. Prijave morajo oddati že zdaj tudi tisti, ki bodo popravne izpite za 4. letnik opravljali v jesenskem roku.

Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov na preteklih rokih.

Sicer izidi spomladanskega roka letošnje mature, ki so jih predstavili v ponedeljek, kažejo, da so ocene kljub epidemiji primerljive s preteklimi leti. Od 5560 kandidatov, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in splošno maturo opravljali prvič, jih je izpite uspešno opravilo 5222 oz. 93,92 odstotka, kar je nekoliko manj kot lani (95,18 odstotka).