Država ima v lasti približno 20 odstotkov vseh slovenskih gozdov, po novem jih bo upravljalo državno podjetje. Foto: BoBo
Država ima v lasti približno 20 odstotkov vseh slovenskih gozdov, po novem jih bo upravljalo državno podjetje. Foto: BoBo

Z njim želi ustrezno urediti to področje, ki je zdaj urejeno s koncesijami, je pojasnil minister Dejan Židan in zagotovil, da ima zakon podporo koalicije.

Država ima v lasti približno 20 odstotkov vseh slovenskih gozdov, po novem jih bo upravljalo državno podjetje. "Z zakonom smo želeli narediti dobre nastavke za razvoj lesne industrije," je poudaril kmetijski minister Židan.

Pri pripravi zakona so po njegovih pojasnilih upoštevali načela čim višjega donosa, prispevek k razvoju lesnih verig, povečevanje površin gozdov v državni lasti. Z njim pa želijo prispevati k ohranjanju kmetijske dejavnosti na gorskih in hribovskih območjih ter upoštevati javni interes varovanja narave.

Zakon sprejet še letos?
Novoustanovljena družba bo po besedah državnega sekretarja Mihe Marenčeja v prvi fazi skrbela za sečnjo, spravilo in prodajo lesa ter sklepanje dolgoročnih pogodb.

Po sprejetju zakona v DZ-ju, kar naj bi se po njegovih pričakovanjih zgodilo do konca leta oz. na začetku prihodnjega leta, bo vlada imenovala v. d. direktorja družbe, ki bo moral najprej pripraviti potrebne akte za delovanje.

Novoustanovljena družba bo gospodarjenje z državnimi gozdovi prevzela v sredini prihodnjega leta, je še dejal Marenče in dodal, da bodo s 1. julijem na njo prešli tudi zaposleni s sklada kmetijskih zemljišč, ki so zaposleni v delu gozdarskega sektorja - gre za 50 zaposlenih.

Hkrati pa se bo zaposlovalo pri tistih nalogah, ki jih sklad trenutno ne upravlja, nova družba pa jih bo, in sicer gre za komercialo oz. samo prodajanje - po ministrovih napovedih bo imela družba konec prihodnjega leta približno 200 zaposlenih.

Kot je znova ocenil Židan, je bilo upravljanje državnih gozdov v zadnjih 20 letih povsem drugačno od primerov dobrih praks v evropskih državah.

"Državne gozdove trenutno upravljajo koncesionarji, ki koncesij niso dobili na transparenten način, ampak so jim bile dodeljene brez razpisa, tudi izkupiček za državo je bil bistveno premajhen," je dejal in spomnil, da je tudi Računsko sodišče opozorilo, da zdajšnji sistem ni ustrezen.

Naslednje leto bo sicer t. i. hibridno leto, večina koncesija namreč poteče 1. julija. Če DZ ne bo potrdil predlaganega zakona, ostane obstoječi model gospodarjenja z gozdovi. A minister ob tem opozarja, da v primeru, če bi moralo priti do novega razpisa za podeljevanje koncesij, ni nujno, da jih dobijo trenutni koncesionarji.

Židan razume, da je zdajšnje koncesionarje strah, imajo zaposlene, kompetence, stroje, a meni, da je strah nepotreben. "Ko bodo objavljeni razpisi za delo v gozdovih, se bodo upoštevale kompetence, izkušnje ..." je še dejal minister.