Vlada je sprejela uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, v kateri je predpisana zgornja meja cen energetskih izkaznic. Toda v to zgornjo mejo niso vključeni preostali stroški, kot so prispevek za izdelavo ter morebitni potni stroški izvedencev in stoški nepopolne dokumentacije. Foto: MMC RTV SLO
Vlada je sprejela uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice, v kateri je predpisana zgornja meja cen energetskih izkaznic. Toda v to zgornjo mejo niso vključeni preostali stroški, kot so prispevek za izdelavo ter morebitni potni stroški izvedencev in stoški nepopolne dokumentacije. Foto: MMC RTV SLO

Najvišja cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe glede na uporabno površino stavbe pa je odvisna od števila stanovanj.

Za večstanovanjske stavbe z manj kot petimi stanovanji znaša cena za izdajo energetske izkaznice največ 0,99 evra na kvadratni meter, za stavbe z od petimi do osmimi stanovanji 0,89 evra, za tiste z od devetimi do 12 stanovanji 0,79, za stavbe z od 13 do 20 stanovanji 0,69 evra, za tiste z od 21 do 30 stanovanji 0,64 evra, za stavbe z od 31 do 50 stanovanji pa 0,59 evra na kvadratni meter.

Za stanovanjske bloke z več kot 51 stanovanji znaša najvišja cena energetske izkaznice 0,50 evra na kvadratni meter.

Energetska izkaznica ni obvezna, treba jo je pridobiti le pri prodaji nepremičnine in takrat, ko dajejo lastniki nepremičnine v najem za več kot eno leto - časa, da se to uredi, je še eno leto, pojasnjuje infrastrukturni minister Samo Omerzel.

Toda, pozor - so še skriti stroški!
Uredba, ki jo je danes sprejela vlada, določa tudi prispevek za izdajo energetske izkaznice - za stavbe z uporabno površino do 220 kvadratnih metrov ta znaša 1,5 evra, za tiste z uporabno površino nad 220 kvadratnih metrov pa dva evra. V večstanovanjskih stavbah je glede na število stanovanj od enega do štirih evrov.

Na ceno energetske izkaznice vpliva velikost objekta, popolnost dokumentacije, raznolikost vgrajenih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja in konec koncev tudi višina potnih stroškov, zato cene ni mogoče določiti enotno - v predpisano ceno izdaje energetske izkaznice tako niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.

Za izkaznico energetska politka EU-ja
Koncept izkaznice je povezan z energetsko politiko EU-ja in minister Omerzel je prepričan, da je energetska učinkovitost zelo pomembna za državo. Poudaril je, da zaradi neučinkovite rabe energije Slovenci več kot tretjino energije pri ogrevanju spustimo v zrak, kar je neekonomično in negativno z okoljskega vidika.

Energetsko izkaznico imamo že od leta 2006, je znova poudaril minister, ki je zatrdil, da za stanovanja izkaznica ne bo stala 500 evrov, kot se je pojavilo v javnosti.