Sindikati bi radi razčistili, ali je vlada s spreminjanjem standardov in normativov v vrtcih kršila stavkovni sporazum. Foto: MMC RTV SLO
Sindikati bi radi razčistili, ali je vlada s spreminjanjem standardov in normativov v vrtcih kršila stavkovni sporazum. Foto: MMC RTV SLO

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja iz Vizjakovega zagotovila sklepajo, da bodo pogajanja potekala v okviru socialnega sporazuma, zato je predsednik konfederacije Branimir Štrukelj iz razprave umaknil predlog sklepa, da vlada ne spoštuje socialnega sporazuma in stavkovnega dogovora.

Štrukelj je izrazil upanje, da se bo vlada držala dogovorjenega. "V naši državi je eden ključnih problemov ta, da vlada nekaj podpiše pri polni zavesti, potem pa se tega ne drži," je dejal. Sicer pa je izrazil zadovoljstvo z Vizjakovim zagotovilom, ki je bilo "pomembno in konstruktivno".

Ob tem je Štrukelj dejal, da Vizjakovo zagotovilo razumejo kot zagotovilo, da vlada ne bo prek zakona za uravnoteženje javnih financ občin enostransko skušala spremeniti standarde in normative v vrtcih. "Ker pa še vedno nimamo formalnega zagotovila, da bodo določbe umaknjene, naše napovedi o zaostritvah in glasovanje o stavki poteka naprej."

Glasovanje o stavki v vrtcih se je sicer končalo. "Stavkovna zahteva je usmerjena v spoštovanje stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan. S stavko bomo skušali uveljaviti tisto, kar bi morala vlada storiti sama od sebe, da bi se torej držala dogovora in se z nami pogovarjala v okviru socialnega sporazuma," je dejal. "Zadevo bomo zaostrili zato, da bi se spoštoval dogovor," je še poudaril Štrukelj.

Minister za izobraževanje Žiga Turk je med sejo zagotovil, da se bodo o standardih in normativih "še naprej pogajali v okviru socialnega sporazuma". "Tako kot se trudimo že več kot pol leta," je dejal. Povedal je še, da se bodo "pogajali tudi o morebitnem umiku sprememb standardov in normativov v vrtcih iz predloga zakona za uravnoteženje javnih financ v občinah". Turk je še pojasnil, da ministrstvo za pravosodje in javno upravo zahteva predlog ukrepov, s katerimi bi bilo na področju občin mogoče kaj prihraniti.

Sindikati: Vlada je kršila stavkovni sporazum
Obravnavo točke je sicer zahtevala Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki poudarja, da so sindikati maja podpisali sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev. V tem okviru so privolili v znižanje plač javnih uslužbencev v zameno za to, da se standardi in normativi v izobraževanju uskladijo v novem socialnem sporazumu, so poudarili v konfederaciji.

"Glede na to, da vlada ne kaže nobene osnovne pripravljenosti za pogovore in iskanje kompromisov, kar je pokazala pri potrditvi mase za plače, ne pričakujem, da bo tu kaj drugače," je pred sejo dejal predsednik konfederacije Branimir Štrukelj, ki pričakuje, da bo vlada zavrnila pobudo za umik sprememb standardov in normativov v vrtcih iz predloga zakona o uravnoteženju javnih financ v občinah.

S temi spremembami je vlada po mnenju sindikatov kršila stavkovni sporazum. Vlada bi se morala glede standardov in normativov najprej uskladiti s sindikati, so prepričani v konfederaciji, kjer pravijo, da glede na to pogajanja o socialnem sporazumu mirujejo pri vseh poglavjih.

Očitke konfederacije na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport zavračajo. Kot poudarjajo, so se do poletnih počitnic veliko sestajali s sindikati, a glede standardov in normativov niso dosegli napredka. Zato ministrstvo sindikatom predlaga, da se v socialni sporazum zapišejo splošna izhodišča za razvoj na področju vzgoje in izobraževanja, o katerih se obe strani lahko strinjata.