Stanislav Zore si je za škofovsko geslo izbral svetopisemske besede
Stanislav Zore si je za škofovsko geslo izbral svetopisemske besede "Veselite se v Gospodu", ker je v njih, kot je dejal v intervjuju za Družino, povzeta vsa zgodba, ki jo ima Bog s človekom. Foto: BoBo
Posvetitev ljubljanskega nadškofa Zoreta
Posvetitev ljubljanskega nadškofa Zoreta
Kaj o novem nadškofu Zoretu pravijo sovaščani
Novi ljubljanski nadškof je pater Stane Zore

S polaganjem rok na slovesnosti je Zoreta v nadškofa posvetil glavni posvečevalec apostolski nuncij v Sloveniji Juliusz Janusz, nato pa so nanj roke položili še vsi drugi navzoči škofje iz Slovenije in tujine, med njimi tudi kardinal Franc Rode. Še predtem so prebrali papeško listino o Zoretovem imenovanju in prisluhnili Januszevi pridigi, v kateri je spregovoril o vlogi in pomenu škofa.

V listini o imenovanju je papež Frančišek spomnil, da je moral novega nadškofa imenovati zaradi odpovedi službi "častitljivega brata Antona Stresa", pri iskanju njegovega naslednika pa so "zaupljivo pomislili", da je Zore "obdarjen z ustreznimi vrlinami in darovi ter izkušen v upravljanju", da bi lahko prevzel to službo. V nadaljevanju je papež Zoreta izročil v priprošnjo Mariji, svetemu Frančišku ter blaženim Slovencem in frančiškanom. Položil mu je na srce, naj si "izprosi nenehno božjo pomoč" in marljivo poučuje, "da je večno odrešenje mogoče doseči samo po veri v Jezusa Kristusa".

Nuncij Janusz je v svoji pridigi poudaril, da od novega škofa pričakujejo veliko in da se mora vsak katoliški škof zavedati, da je naslednik apostolov, pri čemer so njegove naloge, da posvečuje, uči in vodi. Ob tem je navedel tudi besede papeža Frančiška, da morajo biti škofje dobri pridigarji, ljudje molitve in pastirji, ki so blizu ljudem.

Nuncij je spomnil, da prvič v 550-letni zgodovini ljubljanske škofije vodenje prevzema frančiškan. Različne poti, ki jih je mogoče izbrati na kratki poti od frančiškanov ob ljubljanskem Tromostovju, kjer je Zore deloval pred tem, in do sedeža ljubljanske nadškofije, pa je nuncij uporabil za ponazoritev svoje želje, kako naj bi potekalo Zoretovo delo.

"Na poti od Prešernovega trga do stolnice lahko izberete enega od treh mostov, ki se stekajo in se povežejo na drugi strani brega. Morda je občasno v škofiji tako, da škofijski duhovniki izberejo en most, redovniki in redovnice drugega in verniki tretjega. Moje in naše želje so, da bi ta različnost poti, ki je upravičena, vodila do stolnice, do škofa kot porok edinosti, da bi skupaj šli pod njegovim vodstvom Kristusu naproti," je dejal Janusz.

Po škofovski umestitvi je sledil prevzem nadškofije
Še pred posvetitvijo je Zore javno izpovedal vero in pripravljenost skrbeti za oznanjevanje neokrnjenega nauka, ob posvetitvi pa je prejel tudi zunanja znamenja škofovske službe - škofovski prstan, škofovsko pokrivalo (mitro) in pastirsko palico. Ko se je obred posvetitve končal, je apostolski nuncij Zoreta povabil, naj sede na svoj nadškofovski sedež, in ga s tem tudi uradno umestil na čelo nadškofije.

Za svoje škofovsko geslo si je Zore izbral svetopisemske besede Veselite se v gospodu. Izbral si je tudi svoj grb, v katerega so umeščeni zlata zvezda, lipova vejica in simbol frančiškanov. Zvezda predstavlja Marijo, vejica z lipovimi listi njegovo domačijo v Znojilah, frančiškanski simbol pa redovniško vejo, iz katere prihaja. V grbu so tri barve - bela, modra, rdeča - ki napeljujejo tudi na slovenske narodne barve.

Številne Zoretove zahvale
Zore se je ob koncu maše sprehodil po cerkveni ladji in prvič kot nadškof blagoslovil vernike. Nato je v nagovoru zbranim izrekel več zahval. Med drugim je izrazil hvaležnost papežu Frančišku. "Kakor sem v duhu pokorščine sprejel imenovanje, tako želim v duhu edinosti z njim sodelovati pri služenju celotnemu Božjemu ljudstvu in sodelovati pri oznanjevanju evangelija," je povedal Zore.

Hvaležnost je izrazil tudi svojim pokojnim staršem. "Vzgajala sta me v veri in me učila moliti. Ob njiju sem spoznaval vrednost dela in ob njiju sem se učil spoštovati človeka in stvarstvo," je dejal. Ob tem se je spomnil svojih sester Cirile in Jožice ter brata Francija. "Skupaj smo se učili vse deliti med seboj. Učili smo se živeti drug za drugega. Učili smo se v resnici biti bratje in sestre. Hvaležen sem jim, ker sem ob njih živel lepo otroštvo in ker še danes ostajamo tesno povezani med sabo," pravi Zore. Omenil je tudi sošolca Jerneja, ki ga je v prvem letniku gimnazije povabil k frančiškanom v Kamniku.

Svojim sobratom frančiškanom pa se je Zore zahvalil za besede spodbude, za zgled življenja, za pričevanje vere in navdušenja v služenju Bogu in ljudem, za potrpljenje in odpuščanje, ki ju je bil deležen.

Vsem predstavnikom političnega, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega svet pa se je zahvalil za navzočnost na današnji slovesnosti. "Verjamem, da si bomo v pristnem spoštovanju in iskrenem sodelovanju vsak na svojem področju prizadevali za dostojanstvo vsakega, zlasti pa najbolj obrobnega in pomoči potrebnega človeka. Sveti Frančišek bi rekel, da so ti ljudje naši gospodarji, mi pa smo v njihovi službi," je dejal novi nadškof.

"Vsem vam, pomembnim in preprostim, učenim in neukim, zdravim in bolnim, starim in mladim, svetim in grešnim, vsem kličem: Veselite se v Gospodu in vašega veselja vam ne bo nihče vzel. Mir in dobro, bratje in sestre," je nagovor končal novi nadškof. Svetopisemske besede Veselite se v Gospodu si je Zore tudi izbral za svoje škofovsko geslo.

Foto: Bobo

Posvetitev ljubljanskega nadškofa Zoreta
Posvetitev ljubljanskega nadškofa Zoreta
Kaj o novem nadškofu Zoretu pravijo sovaščani
Novi ljubljanski nadškof je pater Stane Zore