80 odstotkov stavb v Sloveniji je energetsko neučinkovitih, je prepričan minister za infastrukturo Gašperšič. Foto: BoBo
80 odstotkov stavb v Sloveniji je energetsko neučinkovitih, je prepričan minister za infastrukturo Gašperšič. Foto: BoBo

Minister Gašperšič je zelo ambiciozno zastavil cilje slovenske energetske politike, ko je na strateškem forumu o energetski prenovi, ki ga je organizirala Inženirska zbornica Slovenije, dejal, da je edini sprejemljivi dolgoročni cilj brezogljična energetika. "Naš cilj mora biti zmanjšanje uvozne odvisnosti na najmanjšo sprejemljivo raven," je še dodal.

Takšen obsežen projekt bo pripomogel k ponovnemu zagonu gradbeništva, je povedal minister in dodal, da mora nadaljnji razvoj energetske politike v Sloveniji izpolnjevati tri temeljne pogoje. Okoljsko trajnost ter zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo.

Energetske črne luknje v 80 odstotkih stavb
Po oceni ministra je v Sloveniji 80 odstotkov zasebnih in javnih stavb energetsko izredno potratnih, njihovo potratnost pa bi prenova lahko zmanjšala za skoraj 10 odstotkov.

V Inženirski zbornici Slovenije so prepričani, da bi morala biti trenutna zasnova energetske prenove stavb zasnovana precej širše. Pogoji dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud in ugodnih kreditov po njihovem mnenju ne predvidevajo dokazovanja in preverjanja učinkov prenove.

Na zbornici so kot problematično označili tudi dejstvo, da se pri dodeljevanju sredstev ne preverja stanje konstrukcije, ki lahko ali pa ne izpolnjuje minimalne zahteve po mehanski odpornosti in stabilnosti. Stavba je lahko namreč preveč dotrajana, da bi bila prenova upravičena.