V ponedeljek opozorilna stavka na RTV Slovenija

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTV Slovenija je za prihajajoči ponedeljek med 14. in 23. uro napovedal nadaljevanje novinarske stavke, saj so razmere predvsem v informativnem programu Televizije Slovenija nevzdržne. Stavkovni odbor je obenem zagotovil, da vsebine, ki jih ponuja RTV, na dan stavke ne bodo krajše ali okrnjene, temveč bodo le nadgrajene s stavkovnimi vsebinami.

Sorodna novica Vodstvo RTV Slovenija in novinarski sindikati v sporu glede poteka stavke

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough kljub vsemu meni, da bi v ponedeljek zaradi stavke lahko nastala "nepopravljiva programska škoda". Zato je danes pozval k preklicu stavke in podpisu stavkovnega sporazuma do 10. ure v ponedeljek.

"Prekinitev dela v obliki stavke je v javnosti izjemno slabo sprejeta, naše poslušalce, gledalce in bralce prilagajanje oziroma zmanjševanje programa odvrača od naših vsebin, vzbuja nezaupanje in močno načenja ugled največjega medijskega zavoda v državi," so zapisali v vodstvu RTV Slovenija.

V vodstvu namreč menijo, da bi morali program med stavko zagotavljati le nestavkajoči zaposleni. A kot je že v petek opozorila članica sindikalne pogajalske skupine Ksenja Horvat, je ponedeljkovo skrajševanje informativnih oddaj med opozorilno stavko izključno odločitev generalnega direktorja, ne pa stavkovnega odbora. "Oblika stavke je v izključni pristojnosti stavkajočih," je dejala Horvat. Stavkajoči pa krnitve, skrajševanja ali nesodelovanja pri ustvarjanju programa niso načrtovali. Hkrati v koordinaciji novinarskih sindikatov poudarjajo, da je bila stavka napovedana 13. maja in odtlej ni bila nikoli preklicana. Medtem je 23. maja potekala opozorilna stavka, enako bo v ponedeljek, 20. junija.

Generalni direktor Grah Whatmough pa ponedeljkovo opozorilno stavko razume drugače. Kot je povedal v petek v pogovoru z Boštjanom Veseličem Golobom, so se na zadnjem sestanku s stavkovno skupino v torek dogovorili za nov sestanek čez teden dni. "Nato sem v sredo popolnoma nenapovedano prejel napoved stavke. To razumem kot odstop od pogajanj in mislim, da tega sestanka v torek ne bo."

Dodal je še, da so na prvih sestankih v okviru pogajanj odprli vprašanje kadrovske politike in predlagali 10 novih zaposlitev v informativnem programu TV Slovenija. A ker menijo, da je z napovedjo stavke za ponedeljek pogajanj konec, nameravajo enostransko pristopiti k izvedbi teh razpisov. "Čeprav bi bilo bolj smiselno in želeli bi si, da bi to reševali v okviru stavkovnih pogajanj in v okviru socialnega dialoga," je napovedal generalni direktor.

Po napovedi stavke je generalni direktor v povezavi s ponedeljkovimi stavkovnimi dejavnostmi sicer pretekli teden tudi izdal navodilo, naj enote pripravijo sezname stavkajočih, ker bo to podlaga za neizplačilo njihovih plač. Kot je dejal, so mu odgovorni uredniki dvakrat zagotovili, da teh seznamov ne morejo pripraviti, saj zaposleni ne želijo povedati, ali bodo stavkali ali ne, zato so zlasti na televiziji pristopili k pripravi okrnjenega programa.

Vodja pogajalske skupine stavkovnega odbora Alenka Potočnik je že pred tem opozorila, da so tovrstni pozivi nezakoniti.

Pod trenutnim vodstvom RTV Slovenija so bile v informativnem programu Televizije Slovenija ukinjene oddaje, kot so Globus, Točka preloma, Politično s Tanjo Gobec, Z Mišo, Svet v letu in Slovenija v letu ter Studio City. Generalni direktor namerava programskemu svetu RTV Slovenija predlagati tudi ukinitev dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenje dopisništva v Bruslju. Od januarja je informativni program TV SLO zapustilo že več kot 30 zaposlenih.

Sorodna novica Pismo Tanje Fajon direktorju RTV-ja v stranki SDS vidijo kot nedopusten politični pritisk

Stavkovni odbor: Pogoji za zamrznitev ali konec stavke še zdaleč niso izpolnjeni

"Generalni direktor Andrej Grah Whatmough dan pred stavko znova manipulira in zavaja javnost prek sporočila za javnost," so se na direktorjevo ponudbo za podpis stavkovnega sporazuma odzvali v stavkovnem odboru in pogajalski skupini Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija. Kot so pojasnili, so se z direktorjem na zadnji pogajalski seji dogovorili, da se znova sestanejo 21. junija, vendar je generalni direktor javno preklical pogajanja, ne da bi o tem uradno obvestil sindikalno pogajalsko skupino.

Kot so dodali, so se v dozdajšnjih treh pogajalskih srečanjih dogovorili o rešitvi nekaterih stavkovnih zahtev, nikakor pa ne o bistvenih in ključnih zadevah za uspešen konec stavke. "V poglavju o uredniški avtonomiji je generalni direktor kar izpustil našo zahtevo po obravnavi odgovornosti odgovorne urednice Informativnega programa TV Slovenija zaradi neizpolnjevanja delovnih nalog in programske škode, ki jo s tem povzroča," so navedli.

Stavkovni odbor ob tem poudarja, da novinarska stavka na RTV Slovenija kljub pogajanjem ni bila prekinjena, saj za to ni bilo nobenega razloga. "Ves čas pa skuša generalni direktor prek sporočil za javnost diskreditirati in preprečiti novinarsko stavko. (...) Njegov predlog stavkovnega sporazuma razumemo kot ponudbo vzemi ali pusti in poskus preprečitve javnega shoda pred državnim zborom in zbora zaposlenih pred RTV Slovenija."

Sorodna novica Novinarski sindikati pozvali direktorja RTV Slovenija, naj ne ovira stavke

Kot so dodali, novinarska pogajalska stran ne bo sklepala delnih stavkovnih sporazumov, ki ne uresničujejo njenih zahtev, predlog pa je po njihovem mnenju nedosleden. "Predlog ne odgovarja niti na naše zahteve po reviziji programskih načrtov in revitalizaciji socialnega dialoga. Zato še zdaleč niso izpolnjeni pogoji, da bi stavkovni odbor lahko sprejel odločitev o zamrznitvi ali zaključku stavke."

Znova so poudarili, da krajšanje informativnih oddaj in drugih vsebin v stavkovnem načrtu za ponedeljek ni predvideno, saj je po mnenju stavkajočih vodstvo storilo že dovolj veliko in nepopravljivo programsko škodo, ko je ukinilo informativne oddaje, ki so uresničevale poslanstvo javnega servisa in dvigovale ugled RTV-ja.

Predlogi stavkovnega sporazuma

V vodstvu RTV medtem trdijo, da Grah Whatmough v predlogu sporazuma obravnava vse stavkovne zahteve novinarskega sindikata.

Generalni direktor za zagotovitev depolitizacije vodenja, neodvisnosti in stabilnega financiranja javnega zavoda ter za uredniško in institucionalno avtonomijo javnega medija predlaga oblikovanje delovne skupine predstavnikov sindikatov, aktivov in vodstva, ki bi do septembra pripravila spremembe zakona o RTV.

Za odpravo prenizko ovrednotenih poklicev predlaga takojšnji pristop novinarskega sindikata k pogajanjem za zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice na RTV-ju, saj da dogovori s preostalima sindikatoma že potekajo.

Za vzpostavitev rednega socialnega dialoga, pogajanj, posvetovanj in izmenjave informacij med delodajalcem in sindikati glede vseh vprašanj, ki zadevajo zaposlene na RTV, predlaga podpis posebnega dogovora o izvajanju socialnega dialoga v roku enega meseca.

Za vzpostavitev dolgoročne finančne stabilnosti RTV pa Grah Whatmough predlaga, da tudi novinarski sindikat na ustanovitelja naslovi prošnjo za uskladitev RTV-prispevka z inflacijo.

V koordinaciji novinarskih sindikatov so sicer zapisali, da je "čudaško" pozivati sindikat, naj uresniči svoje zavzemanje za večje financiranje javne RTV, medtem ko se "izvaja redukcija programa in uničuje organizacijska in kadrovska struktura informativnega programa TV Slovenija".