Videonadzor znotraj delovnih prostorov je dopusten le v izjemnih primerih, ko je to nujno za varnost ljudi oz. premoženja ali za varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti ter ko tega namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Foto: MMC RTV SLO
Videonadzor znotraj delovnih prostorov je dopusten le v izjemnih primerih, ko je to nujno za varnost ljudi oz. premoženja ali za varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti ter ko tega namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Foto: MMC RTV SLO

Neustrezno zavarovan dostop do videonadzornih kamer, ki so povezane v medmrežje, omogoča zlonamernim in radovednim, da se nepooblaščeno in brez lastnikove vednosti seznanijo s tem, kar se dogaja v prostorih podjetja ali celo v prostorih posameznikovega domovanja

O nujni zaščiti dostopa do kamer

Takšen videonadzor zaposlenih je nedopusten, saj pomeni nesorazmeren poseg v zasebnost, opozarja informacijski pooblaščenec. Videonadzor znotraj delovnih prostorov je dopusten le v izjemnih primerih, ko je to nujno za varnost ljudi oz. premoženja ali za varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti ter ko tega namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi, je sporočil.

Neposredno spremljanje žive slike kamer, ki so nameščene znotraj delovnih prostorov, je tako dopustno le iz omenjenih razlogov. Takšni primeri so npr. lahko bančna okenca v bankah.

Tudi v takšnih primerih pa je spremljanje žive slike dopustno omogočiti le osebam, ki so v okviru svojih nalog dolžne spremljati dogajanje, ki ga pokrivajo kamere, zato da lahko v primeru ogrožanja ljudi ali drugih varovanih dobrin takoj ukrepajo. To so npr. varnostniki oz. osebe v nadzornem centru, nikakor pa ne tudi vodilni, ki se v sistem vključujejo iz drugih razlogov in ne kot del nujnih ukrepov za zagotavljanje varnosti v nadzorovanih prostorih, navaja informacijski pooblaščenec.

Vodilni preverja, kaj počne zaposleni
Omogočanja spremljanja žive slike od vodilnih namreč načeloma ni mogoče upravičiti kot nujni ukrep, ki se izvaja za zakonite namene, tj. za namene varovanja ljudi, premoženja, tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. "V praksi pa pomeni, da lahko vodja kadar koli preveri, kako zaposleni opravljajo svoje delo, kar se v praksi že pogosto dogaja," opozarjajo.

Glede uporabe IP-kamer, ki se spletno povezujejo in se do njih dostopa prek računalnika, tablice ali pametnega telefona, informacijski pooblaščenec znova opozarja, da uporabniki pogosto pozabijo na ustrezno zavarovanje dostopa do takšnih kamer. To še dodatno povečuje tveganja za poseg v zasebnost zaradi nezavarovanega ali neustrezno zavarovanega dostopa do videonadzornih kamer.

Omejitev dostopa do slike
Informacijski pooblaščenec zato uporabnike tovrstnih naprav, ki se pogosto uporabljajo tudi za domačo uporabo in zasebne namene, poziva, naj preverijo, ali so dostopi omejeni vsaj z ustreznimi gesli. Številni primeri namreč kažejo, da dostopi do videoposnetkov ali t. i. žive slike, ki jo prikazuje kamera, niso zavarovani z gesli oz. so ta pogosto tovarniško privzeta ali zelo enostavna.

"Neustrezno zavarovan dostop do videonadzornih kamer, ki so povezane v medmrežje, pa omogoča zlonamernim in radovednim, da se nepooblaščeno in brez lastnikove vednosti seznanijo s tem, kar se dogaja v prostorih podjetja ali celo v prostorih posameznikovega domovanja," so še opozorili pri informacijskem pooblaščencu.

Neustrezno zavarovan dostop do videonadzornih kamer, ki so povezane v medmrežje, omogoča zlonamernim in radovednim, da se nepooblaščeno in brez lastnikove vednosti seznanijo s tem, kar se dogaja v prostorih podjetja ali celo v prostorih posameznikovega domovanja

O nujni zaščiti dostopa do kamer