Leta 2013 je država del vplačanih prispevkov izbrisala. Foto: BoBo
Leta 2013 je država del vplačanih prispevkov izbrisala. Foto: BoBo

Za kaj pravzaprav gre? Prej veljavna zakonodaja - se pravi ZPIZ-1 - je omogočala prostovoljno vplačevanje obveznih pokojninskih prispevkov. Za to so se odločili mnogi brezposelni na zavodu za zaposlovanje, študentje brez statusa, zaposleni s krajšim delovnim časom ... in mesečno vplačevali okoli 60 evrov. Država jih je k temu spodbujala, saj da si bodo s tem zagotovili pokojninsko dobo brez dokupa.

A pozor. Nova pokojninska zakonodaja - se pravi ZPIZ-2 - je ta vplačila enostavno izbrisala. Več kot 20.000 upravičencev je v začetku leta 2013 ostalo brez vseh vplačanih prispevkov. Sindikati in varuhinja so ta del zakonodaje dali v ustavno presojo. Ustavno sodišče jim je lani odkimalo.

Neuradno smo izvedeli, da je v pripravi sprememba zakona, ki jo bodo predvidoma prihodnji teden vložili stranki SD in DeSUS. Pobudnik poteze je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Neuradno naj bi se pokojninska doba, ki so jo zavarovanci do vključno 31. decembra 2012 pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, spet upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa.

Finančne posledice za pokojninsko blagajno bodo neuradno znašale dobra dva milijona evrov.

SD, DeSUS in ZSSS bodo predlagane spremembe predstavili na skupni medijski konferenci v ponedeljek. "Spremembe zakona predlagamo, ker je bilo zaradi uveljavitve ZPIZ-2 večje število posameznikov oškodovanih. Tem se pokojninska doba, ki so jo pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred letom 2013, ni več štela na enak način kot po predhodni zakonodaji. Z novelo zakona omogočamo, da se v skladu z načelom varstva zaupanja v pravo odpravijo posledice ureditve veljavnega ZPIZ-2 v delu, ki se nanaša na neupoštevanje prostovoljnega vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje do začetka veljavnosti ZPIZ-2. Predlog sprememb tako določa novo ureditev upoštevanja pokojninske dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer na način, da se pokojninska doba, ki so jo zavarovanci do vključno 31. 12. 2012 pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri uveljavljanju pravic po ZPIZ-2, upošteva kot pokojninska doba brez dokupa," so sporočili iz Socialnih demokratov.