Ali bodo ustavni sodniki o zadevi tokrat tudi dokončno odločili, za zdaj ni mogoče napovedati. Foto: Reuters

Deseti člen zakona o tujcih državnemu zboru omogoča, da ob zaostrenih migracijskih razmerah sproži ukrep, s katerim bi za vse tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, zaprli meje. Vstopa v državo ne bi imeli niti tisti, ki bi izrazili namero podati prošnjo za azil.

Gre za oblastno ravnanje, je ob vložitvi zahteve za oceno ustavnosti pred dvema letoma poudarila tedanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Novela po oceni varuha krši pravico do individualne presoje osebnih okoliščin, pravico do učinkovitega pravnega sredstva, enakega varstva pravic in načela nevračanja. Osrednji očitek varuhove zahteve pa je neskladje s tistim delom ustave in evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki prepoveduje mučenje in nečloveško ravnanje s posamezniki.

Po naših informacijah ustavni sodniki že dlje časa tehtajo prav vprašanje, ali bi bili ob množičnem prihodu beguncev nečloveškemu ravnanju bolj podvrženi begunci ali prebivalci Slovenije, zlasti tisti ob meji. Neuradno naj bi odločitev v tej zadevi enkrat že bila sprejeta, a je eden od sodnikov zahteval ponovno glasovanje. Ne glede na to, ali bo odločitev soglasna ali ne, je pričakovati različna mnenja, kar bi objavo odločbe lahko zamaknilo tudi za 14 dni.