Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, so maturitetna spričevala dobili na šolah, rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure zjutraj s šifro ogledali tudi na spletu. K letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 1088 kandidatov (lani 1270), izpitov pa se je udeležilo 811 kandidatov (lani 927), ki so maturo opravljali iz 28 predmetov.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, so maturitetna spričevala dobili danes na šolah, rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure zjutraj s šifro ogledali tudi na spletu. Foto: BoBo
Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, so maturitetna spričevala dobili danes na šolah, rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure zjutraj s šifro ogledali tudi na spletu. Foto: BoBo

Od 119 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in pristopili k maturi prvič, jih je 51 oz. 42,86 odstotka uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih jih je bilo 68. Lani je od 309 kandidatov v jesenskem izpitnem roku splošno maturo uspešno opravilo 134 kandidatov oz. 43,37 odstotka. Tokrat je splošno maturo ponovno v celoti opravljalo 144 kandidatov, uspešnih jih je bilo 19 oz. 13,19 odstotka. Izmed 110 kandidatov, ki so izboljševali ocene, je bilo 81 oz. 73,64 odstotka uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni so popravili 304 kandidati od 468 oz. 64,96 odstotka (lani 240 kandidatov oz. 56,87 odstotka).

Od 28 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo devet kandidatov oz. 32,14 odstotka uspešnih. Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 411 kandidatov oz. 50,68 odstotka, lani 429 oz. 46,28 odstotka. K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenski izpitni rok prijavilo 365 kandidatov (lani 347). Izpit je opravljalo 252 kandidatov, od katerih je bilo 143 oz. 56,75 odstotka uspešnih (lani 89 oz. 40,83 odstotka).

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 5952 kandidatov (opravljalo jo je 6442 kandidatov) oziroma 92,39 odstotka, medtem ko jih je bilo lani uspešnih 6018 oz. 90,76 odstotka.

E-vpogled mogoč do vključno sobote

Letos prvič lahko kandidati splošne mature na dan objave rezultatov vpogledajo na daljavo v svoje rezultate in v izpitno dokumentacijo. E-vpogledi bodo trajali tri dni, do sobote. Rok za morebitni obrazložen ugovor se na jesenskem izpitnem roku izteče na nedeljo, zato se ta prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek. Kandidat lahko v tem času v izpitno dokumentacijo vpogleda večkrat, a le do nedelje, ko bodo dostopi do izpitne dokumentacije na spletni strani onemogočeni. Vidni pa bodo ostali osnovni podatki o rezultatih splošne mature (splošni uspeh, ocene in točke po predmetih). Za maturante, ki bodo vložili ugovor, bodo osnovni podatki posodobljeni po pritožbeni seji, državni izpitni center pa bo odločil o ugovoru v 60 dneh po prejemu pisne vloge.

K letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature se je prijavilo skupno 2322 kandidatov (lani 2704). Izpitov se je na 138 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1525 kandidatov (lani 1641), od tega 984 dijakov in 541 preostalih. V celoti je jesenski izpitni rok poklicne mature opravljalo 461 kandidatov (lani 728). To so kandidati, ki so v tem izpitnem roku opravljali vse štiri predmete poklicne mature.

Od 461 kandidatov, ki so opravljali poklicno maturo v celoti, je vse izpite uspešno opravilo 344 kandidatov oz. 74,62 odstotka (lani 505 oz. 69,37 odstotka). Kandidati jesenskega izpitnega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 8. septembra.