Falcon od leta 2009 stoji v hangarju letališča na Brniku. Foto: EPA
Falcon od leta 2009 stoji v hangarju letališča na Brniku. Foto: EPA

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je v objavi o zbiranju ponudb za nakup letala kot zadnji datum za oddajo ponudb določila 27. avgust. Ponudniki morajo priložiti tudi potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10 odstotkov ponujene cene.

Dobil ga bo tisti, ki bo ponudil največ
Letalo se prodaja po načelu videno-kupljeno, merilo izbora kupca pa bo najugodnejša ponujena cena. Če bo najugodnejših ponudb več, bodo odločila pogajanja.

Kupec bo kupnino poravnal na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni, letalo pa bo kupec lahko prevzel v roku osmih dni od plačila celotne kupnine.
Slovenija ga je uporabljala tri leta
Vlada je falcona kupila leta 2001 in zanj odštela 33 milijonov dolarjev. Leta 2004 ga je dala v najem ZDA, po izteku najema pa so letalo leta 2009 najprej servisirali v Baslu v Švici, od oktobra 2009 pa je v hangarju brniškega letališča. Vlada je letalo sicer znova skušala dati v najem, a neuspešno, nato pa se je odločila, da ga bo prodala.

Objava o zbiranju ponudb za nakup letala je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, besedilo javnega zbiranja ponudb pa na spletni strani agencije za civilno letalstvo in v tuji strokovni letalski literaturi.