Kodelja, ki ga v vlado predlaga LMŠ, je v uvodu pojasnil, da prihaja iz Kopra, je poročen in ima dva odrasla otroka, celotno svojo 36 let dolgo kariero pa je preživel v gospodarstvu. Foto: BoBo
Kodelja, ki ga v vlado predlaga LMŠ, je v uvodu pojasnil, da prihaja iz Kopra, je poročen in ima dva odrasla otroka, celotno svojo 36 let dolgo kariero pa je preživel v gospodarstvu. Foto: BoBo
Je pa bil med svojo predstavitvijo Kodelja nekoliko samokritičen, ko je govoril o tem, da v javnem sektorju vsi niso odlični, je namreč dejal: "Vsi nismo odlični. Jaz zagotovo danes ne." Foto: BoBo
Zaslišanja ministrskih kandidatov pred odbori DZ-ja

Kot najpomembnejše pri delu ministrstva za javno upravo je poudaril, da se gradi sodobna javna uprava, ki bo strokovno in učinkovito podprla državljane ter omogočala konkurenčni poslovni okvir. Po njegovem prepričanju je treba javno upravo narediti moderno, učinkovitejšo in vitkejšo, vendar ne v smislu samega zmanjševanja, saj smo primerljivi z drugimi državami članicami EU-ja. Je pa treba po njegovih besedah narediti javno upravo učinkovitejšo. Osnova je, da "sprejemamo boljše predpise, smo razvojno naravnani, kakovostnejši in inovativnejši", je med drugim dejal Kodelja.

Spregovoril je tudi o pomenu celovitega sistema zagotavljanja kibernetske varnosti in poudaril, da je treba javno upravo digitalizirati, da bodo lahko uporabniki takoj in na enem mestu dobili vse potrebne storitve, za dosego tega cilja pa je treba pospešeno razvijati in umeščati vsebine različnih e-storitev na državni računalniški oblak. Pri tem je kot eno izmed slabosti, ki jih je treba odpraviti, omenil različne podatkovne baze, ki med seboj ne morejo komunicirati, kar pripelje do podvajanja stroškov in onemogočanja medsebojne komunikacije.

Po Kodeljevih besedah je treba v javnem sektorju vzpostaviti odličnost v smislu ciljnega vodenja, pa tudi kompetenčne modele. "Če ne bomo uvedli kompetenc, ocenjevanja, nagrajevanja in kariernega razvoja, nam ne bo uspelo javne uprave narediti transparentnejše in odzivnejše," je poudaril. S kompetenčnim modelom upravljanja z ljudmi pa bodo po njegovih besedah dosegli tudi to, da bodo ljudi prerazporejali na podlagi njihovih kompetenčnih vrednosti, usposobljenosti, ciljnih znanj.

Sindikatom zagotavlja, da ni bojazni, da ne bo pogovorov
Vrsta članov odbora je kandidata spraševala o pogajanjih s sindikati javnega sektorja, ki so bila spomladi prekinjena, na sindikalni strani pa pričakujejo, da se jih bo novi minister lotil takoj po nastopu funkcije. "Vsaka bojazen sindikatov, da se ne bi želeli korektno pogovarjati in iskati rešitev, je odveč," je zagotovil in dodal, da bo to prioriteta, ki se je bodo lotili z vso resnostjo. In temu vprašanju so po njegovih besedah v dozdajšnjih pogovorih znotraj LMŠ-ja že namenili veliko časa.

V večernem delu zaslišanja je Kodelja odgovarjal tudi na vprašanje o konkretni višini sredstev, do katere bi bil pripravljen popustiti v pogajanjih s sindikati javnega sektorja. Dejal je, da so špekulacije o številkah odveč in da si bodo podrobno ogledal finančno sliko. Da bo potrebna celovita analiza, je odgovoril tudi na vprašanje, ali je tudi v njegovem mandatu pričakovati povečanje števila zaposlenih v javnem sektorju.

Če bo izvoljen za ministra, bodo poskušali celovito rešiti to težavo, je napovedal in dodal, da se je v preteklosti pojavilo kar nekaj anomalij, ki so porušile sistem. Zato je treba zadeve urediti in v soglasju s sindikati najti rešitve, ki bodo znotraj možnosti, ki jih dopušča tako finančni okvir kot makroekonomski kazalniki. Je pa Kodelja pri tem poudaril, da je treba pogajanja nadaljevati z vsemi sindikati. Vsi so pomembni, z vsemi je treba imeti dialog, je dodal. O številkah pa danes še ni želel govoriti, saj gre po njegovih besedah za prezahtevno nalogo in je treba počakati na mandat vlade.

Kar nekaj članov odbora je ministrskega kandidata spraševalo tudi o njegovih usmeritvah na področju lokalne samouprave, med drugim o ustanovitvi pokrajin. V prvi fazi se je zavzel za združevanje interesov na posameznih področjih, šele v naslednji fazi pa lahko razmišljamo o tem, da bi vzpostavili neki odnos tudi do pokrajin. Občine že danes sodelujejo na različnih področjih in treba je "zelo dobro opredeliti, kaj je tisto, kar je dodana vrednost", je pojasnil.

Na vprašanje, ali se bo v prihodnjem letu povišala povprečnina, je odgovoril, da v tem trenutku odgovora nima in da je to zagotovo stvar usklajevanja z ministrstvom za finance. Je pa po njegovih besedah sistem financiranja primerljiv s financiranjem v drugih evropskih državah in ponuja različne vire. Upad virov v preteklih letih zaradi recesije pa so številni napačno zamenjevali s slabostjo financiranja, je navedel.

Poslanci so ugotavljali, da Kodeljo, če bo minister za javno upravo, čaka zahtevno delo. Od njega pa so želeli konkretne odgovore, med drugim ga je Jernej Vrtovec (NSi) spraševal, kako se namerava lotiti nekaterih nalog, zapisanih v koalicijski pogodbi. A je Kodelja večinoma ostal pri splošnejših opredelitvah. Predsednik odbora Zvonko Černač (SDS) pa je Kodelji svetoval, naj, če s področjem ni podrobneje seznanjen, raje pove, da se bo poučil in konkretneje odgovoril po prevzemu ministrske funkcije.

Odbor bo sejo nadaljeval ob 19. uri. Vendar bo takrat najprej nadaljeval prekinjeno predstavitev kandidata za notranjega ministra Boštjana Poklukarja, nadaljevanje zaslišanja Kodelje pa je predvideno deset minut zatem.

Video: Posnetek zaslišanja v dveh delih

Zaslišanja ministrskih kandidatov pred odbori DZ-ja