Aleksandra Pivec na zaslišanju na 1. nujni seji odbora za kmetijstvo. Foto: DZ/Borut Peršolja
Aleksandra Pivec na zaslišanju na 1. nujni seji odbora za kmetijstvo. Foto: DZ/Borut Peršolja
Pivčeva: Dobro ohranjeno okolje obeta

Pivčeva, ki je kandidatka na predlog stranke DeSUS, je med cilji ministrovanja na podlagi koalicijske pogodbe navedla povečanje samooskrbe s kakovostno hrano znanega porekla, zagotavljanje višje dodane vrednosti za slovenske pridelke in promocijo lokalno pridelane hrane - med cilji je, da bi bilo v javnih zavodih vsaj 40 odstotkov hrane lokalnega izvora - ter dobro obveščenost potrošnikov o izvozu živil. Želi zagotoviti tudi korektne odnose v celotni prehranski verigi.

Veliko pozornost namerava nameniti upravljanju s tveganji, ki jih prinašajo podnebne spremembe, med drugim ukrepom za zaščito pridelka, kot so protitočne mreže, oroševanje proti pozebi, namakanje in spodbujanje uporabe tehnologij, s katerimi se zmanjša vpliv zunanjih dejavnikov. Želi tudi doseči, da bi bila zavarovanja 50-odstotno sofinancirana za vse kulture, ne le nekatere.

Nadaljevati namerava podporo kmetovanju na območjih z omejenimi dejavniki, kot so hribovske in gorske kmetije, ter varovati naravo in vodne vire. Zaveda se težave zaradi spremenjene demografije, zato je v načrtu med drugim podpora mladim prevzemnikom kmetij, tudi pri njihovem izobraževanju za uporabo novih tehnologij in inovativnost.

Napovedala je nadaljnje ukrepanje za krepitev gozdno-lesne verige in učinkovito gospodarjenje z državnimi gozdovi. Glede delovanja družbe Slovenski državni gozdovi - ki je bila deležna precej kritik članov odbora - je kandidatka dejala, da se zavzema za transparentno delovanje in za to, da bi nadzor poleg vzpostavljenih organov družbe izvedlo tudi računsko sodišče.

Pomembno bo pripraviti podlage za črpanje evropskih sredstev v prihodnjem večletnem finančnem obdobju EU-ja, je poudarila in spomnila, da je osnovni razrez že narejen, da pa bodo imele države več odgovornosti pri pripravi svojih strategij, zato bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, od stroke, kmetovalcev do politike.

Odbor je njeno predstavitev kot ustrezno podprl z 10 glasovi za in šestimi proti. Člani odbora iz vrst opozicije so med drugim opozarjali na zmanjševanje števila kmetij in nedorečenost napovedanih ukrepov ter na to, da se bo, glede na to da kandidatka ni sodelovala pri pisanju koalicijske pogodbe, nadaljevala politika prejšnjega ministra Dejana Židana, ki da je povečal obseg birokracije in premalo skrbel za kmeta.

Kritična mnenja
V SDS-u so bili kritični, da kandidatka ni ponudila konkretnih odgovorov, kako in kdaj bodo posamezni ukrepi izvedeni. Ob kritiki Židanove politike so izrazili upanje, da kmetje odslej ne bodo več postavljeni na stranski tir. V NSi-ju so med drugim izpostavili potrebo po vzpostavitvi ustreznih pogojev za mlade prevzemnike kmetij in odločnejše ukrepanje zaradi podlubnikov. V Levici so med drugim opozorili na majhnost slovenskih kmetij in postavljeni prag za upravičenost do podpore, revščino na kmetih in nujnost podpore zadružništvu. Koalicija je med drugim spraševala glede izpada dohodka zaradi podlubnika, zagotavljanju podpore čebelarstvu, ohranjanju starih slovenskih sort in semen ter zaščiti živali.

Pivčeva: Dobro ohranjeno okolje obeta