Stavkajoči so opozarjali na neustrezno kadrovanje in politične pritiske tedanjega vodstva RTV Slovenija. Foto: BoBo
Stavkajoči so opozarjali na neustrezno kadrovanje in politične pritiske tedanjega vodstva RTV Slovenija. Foto: BoBo

23. maja 2022 so zaposleni na RTV Slovenija začeli opozorilno stavko, med glavnimi stavkovnimi zahtevami sta bila zagotavljanje novinarske avtonomije in socialni dialog. Podpisniki stavkovnega sporazuma, Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, Sindikat novinarjev Slovenije in uprava RTV-ja, ugotavljajo, da vsebina sporazuma ureja reševanje stavkovnih zahtev iz napovedi stavke novinarjev in ustvarjalcev RTV Slovenija izpred dveh let.

"Škoda, tako kadrovska in finančna, ki je zapuščina prejšnjega vodstva in nespremenjenega financiranja javne RTV, ostaja nepopravljiva, a ni nerešljiva. Pričakujemo, da se bo tudi vlada bolj odločno angažirala ter zagotovila financiranje javnega medija in enakovredno obravnavo javnih uslužbencev na RTV-ju v okviru pogajanj o uskladitvi plač v javnem sektorju. Veliko vprašanj ostaja odprtih, s podpisom Sporazuma pa zaključujemo samo pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki so bile postavljene v drugačnih okoliščinah pred dvema letoma," so v sporočilu za javnost zapisali podpisniki sporazuma.

Zaveze uprave RTV Slovenija

Sporazum upravo RTV Slovenija med drugim zavezuje, da delavske predstavnike vključi v pogajanja z ustanoviteljem glede stabilnega in primernega financiranja RTV Slovenija ter da si prizadeva za ohranitev delovnih mest in nadomeščanje zaposlenih, ki se upokojujejo. Hkrati naj bi uprava s sindikati sklenila dogovor o kadrovski in razvojni politiki za prihodnji dve leti.

Sporazum prav tako predvideva, da se v roku 30 dni obravnava in odgovori na vsako zahtevo zaposlenih in honorarnih sodelavcev po razporeditvi na delovna mesta in v plačne razrede glede na naloge, ki jih dejansko opravljajo, ter da začne pogajanja za odpravo anomalij pri plačah zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice v zavodu.

Uprava naj bi prav tako v devetih mesecih od sklenitve sporazuma pregledala in predlagala spremembe vseh aktov v zavodu, ki se nanašajo na novinarsko in uredniško avtonomijo, pri čemer imamo socialni partnerji in aktivi pravico do predhodnega mnenja.

"Podpisniki sporazuma se zavezujejo vzpostaviti sistem notranje regulacije novinarske in uredniške avtonomije ter okrepiti socialni dialog in kolektivne dogovore kot avtonomni vir notranjega pravnega reda," je zapisano v besedilu sporazuma.

Kot dodajajo, je skupni interes podpisnikov zagotoviti delovanje javnega zavoda tako, da se javna služba na področju radijske, televizijske in multimedijske dejavnosti opravlja ob spoštovanju in z uresničevanjem temeljnih načel delovanja javnega zavoda in uresničevanjem novinarske, uredniške in institucionalne avtonomije.

Stavkovni sporazum na RTV SLO