Kovačič je pisal takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši in tajniku v Janševem kabinetu Borutu Petku. Foto: BOBO
Kovačič je pisal takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši in tajniku v Janševem kabinetu Borutu Petku. Foto: BOBO
NKBM
Kovačič je bil z Janšo skoraj dnevno na vezi z Janšo glede pomembnejših poslov NKBM-ja. Foto: BoBo
Kovačič Janši hvaležen za stolček na vrhu NKBM-ja

Potem ko smo v četrtek razkrili elektronska sporočila Matjaža Kovačiča prvaku SDS-a Janši v času, ko je prvič vodil vlado, v katerih ga je obveščal o zamislih poslov in poslih na Hrvaškem, danes zgodbo elektronske pošte Kovačiča na naslov Janše in tajnika v Janševem kabinetu Boruta Petka nadaljujemo.
Iz korespondence je mogoče razbrati, da je Kovačiča na vrh banke postavil prav Janša, za kar mu je bil Kovačič, tako vsaj kažejo njegovo dopisovanje Janši, izjemno hvaležen in mu je sporočila pisal domala dnevno, v njih pa ga je podrobno obveščal o vseh poslovnih in kadrovskih potezah banke.

Kovačič začetek slabih posojil?
Se je z ustoličenjem Kovačiča začela tlakovati pot za oblikovanje NKBM-ja kot finančne baze za zadovoljevanje potreb posameznikov, simpatizerjev blizu Janši in njegovi stranki? Je NKBM služil za hišno banko pravkar ustoličene nove oblastne elite?

"Najprej se vam zahvaljujem za do sedaj izkazano zaupanje, in verjamem, da ga bom (....), v skladu z vašo podporo tudi v bodoče v polni meri uresničil."

Tako se začne elektronsko sporočilo, ki ga 2. maja 2005 Kovačič piše Janši na strankarski, torej SDS-ov naslov. Nadaljevanje ne pušča dvomov, Kovačič čaka samo še na končni Janšev DA. "Predsednik NS Špiletič se strinja z mojim predlogom (o imenovanju Manje Skernišak za članico uprave, op.a.), kot je bilo že enkrat dogovorjeno pri vas v kabinetu, a me je napotil še enkrat na vas, da si zagotovim zaključno potrditev tudi od vas. V kolikor se boste strinjali, ne vidim zadržkov, da ne bi imenovanja izpeljali v skladu s predlogom na četrtkovi seji," zapiše Kovačič.

Tri dni pozneje je nadzorni svet Nove KBM, v katerega je Janševa vlada postavila svoje ljudi, Kovačiča imenoval za novega predsednika uprave. Ob njem sedi Manja Skernišak.

"Izgledali bomo apolitično"
V istem sporočilu Kovačič Janši pošlje še CV Skernišakove in jo predlaga za članico uprave. Oriše mu, zakaj bi bila kot tandem prepričljiva tudi na zunaj: "… in popolnoma apolitična uprava (nobeden ni član nobene stranke). Prav nobeden ne bo mogel očitati političnosti imenovanja uprave NKBM, saj bo sestavljena iz ljudi, ki prihajajo iz banke."

Verjame, "da bomo uspešno izpeljali Projekt NKBM, kot sem ga predstavil v razvojni zamisli".

Ali je s ten mislil na koalicijsko pogodbo, za katero je novembra 2004 pisal svoja dopolnila o enotnem bančno-zavarovalnem stebru, oblikovanem okoli NKBM-ja? Dikcijo pogodbe je pošiljal tudi na elektronska sporočila Boruta Petka in njegovega brata Kristjana.

"Močna NKBM bi pripomogla k izvajanju politik, za katere se boste odločili Vi"
Med Kovačičem, Janšo in Petkom v naslednjih treh letih poteka živahna korespondenca, iz katere je mogoče razbrati, kako vpeti sta bili takratna vlada in stranka SDS v državna podjetja in banke. Kovačič je Janšo in Petka redno obveščal o tako rekoč vseh pomembnejših poslih banke, ne le o tistih na Hrvaškem, Janšo je prosil za soglasja, usmeritve, pomoč in obema pošiljal poslovne podatke in zaupne dokumente, jih seznanjal s podrobnostmi privatizacije ...

Tako je bilo tudi 29. januarja 2006, ko je dva dni pred sestankom z njim, Janši poslal podatke o poslovanju banke in nadaljnjem razvoju.
Potožil mu je čez trenutno medijsko kampanjo, ki da ruši ugled banke in uprave in povzroča škodo, in da ne pristaja na nekatere dejavnosti, ki bi banko pripeljale v položaj, "da vi, kot predsednik vlade, ne bi imeli več možnosti odločati o širokem izboru možnosti za privatizacijo in razvoj (…) Takšna rešitev se mi pred sprejemom odločitve o privatizaciji ne zdi smiselna, saj predvsem Vam zapira možnosti odločitve. Menim, da ste le vi tisti, ki mora imeti možnosti o tem odločati. Da to varujem in ohranjam to možnost v okviru dogovorov, ki sva jih imela, sem jemal kot svojo nalogo, ..."

"Ali bomo res prepustili nasprotnikom ideje povečanja NKBM, da zmagajo in prevzamejo nadzor nad to institucijo, v nasprotnem primeru pa bi imeli lahko finančno institucijo …, ki bi lahko bistveno pripomogla k usmerjanju in izvajanju politik, za katere se boste odločili Vi," sklene Kovačič.

Od "naših" zahteve za hitro rešitev kakšne politične težave
Kovačič mora kmalu začeti vračati usluge. Tudi take, ki jih ne bi rad vračal. "Od 'naših' dobivam le zahteve za sponzorstva, v katerih časopisih naj oglašujem in katere TV naj sponzoriram ter rešim kak politično težek problem na hiter način in veliko količino batin," je tako oktobra 2005 potožil Petku, Janši pa o članu SDS-a Bogdanu Ribiču, ki ga je banka disciplinsko odpustila, nato pa so mu uredili drugo službo.

"Gospod, za katerega smo zagotovili zaposlitev zaradi poslancev, se še ni oglasil, da bi nastopil delo. Služba ga sicer čaka, a povzročil je kar neprijetno situacijo, saj smo zadeve urejevali precej "na trdo"," potoži Kovačič.

V zvezi z Ribičem se Kovačič kmalu zopet pritoži Janši in Petku. Meni, da je banka za razreševanje Ribičevih težav storila dovolj in zato se ne strinja z očitki: "Nemogoče je pričakovanje, ki je bilo izraženo, da bi gospod dobil službo v NKBM, ki ga je pravnomočno odpustila, in odškodnino v višini 60 plač plus obresti."

Hitri servis za "naše"
Kovačič poskuša v banki urediti tudi pogoje za kredit podjetju Klima Petek, ki hoče 750.000 evrov posojila, a pogojev ne izpolnjuje. Borut Petek intervenira pri Kovačiču.

"Matjaž, a lahko, prosim, pomagaš?"

Kovačič se odzove takoj: "Sem govoril na to temo z Manjo. Okvir bomo zagotovo znižali, lahko pa razliko nadomestite z normalnim kreditom. Naj se v tej smeri pogovarjajo. Manja ve za zadevo."

TV Slovenija Kovačiča že več dni neuspešno vabi, naj pojasni korespondenco, ki smo jo začeli razkrivati, a za nas v nasprotju z nekaterimi drugimi mediji še ni našel časa. Izjavo nam je obljubil za ponedeljek. Borut Petek se na naše klice ne odziva. Vprašanja smo poslali tudi na stranko SDS, odgovore še čakamo.

Zgodbo bomo nadaljevali, naslednjič tudi o tem, kako je Kovačič Janšo prosil, naj pomaga pri sprejemu zaključnega računa banke, kako so prevzemali Večer in kaj je v zvezi z nakupi hrvaških zemljišč na Hrvaškem odkrila revizija ...

Kovačič Janši hvaležen za stolček na vrhu NKBM-ja