Predsednik republike je sprejel poročilo KPK-ja. Foto: UPRS
Predsednik republike je sprejel poročilo KPK-ja. Foto: UPRS
Dokument

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je lani ugotovila precej več kršitev integritete kot v prejšnjih letih, prav tako je prejela več prijav. Več aktivnosti pa bi bilo po besedah predsednika komisije Roberta Šumija treba nameniti ugotavljanju nasprotja interesov in sistemu javnega naročanja.

Predsednik države Borut Pahor je ob tem podprl prizadevanja KPK-ja, da usmerja svoje delo predvsem na področje krepitve preventivne dejavnosti komisije in ustvarjanja kulture integritetnega in etičnega delovanja, so njegove besede povzeli v predsednikovem uradu.

Pahor in predstavniki KPK-ja so se strinjali, da bi k temu lahko pripomogla tudi nujna prenova resolucije o preprečevanju korupcije, sprejeta leta 2004. Predsednik republike je posebej poudaril tudi pomembnost neodvisnosti in samostojnosti KPK-ja, saj je to edino zagotovilo za njeno uspešno in učinkovito delo.

Šumi je ob tem izrazil zadovoljstvo, da se je lani vzpostavljen nov način vodenja postopkov pred komisijo z odločitvama vrhovnega in upravnega sodišča potrdil kot pravilen in zakonit, s tem pa je po njegovih besedah postavljen pomemben temelj za nadaljnje uspešno delo komisije.