Pogoj za pridobitev subvencije je vsaj en nešoloobvezen otrok. Foto: EPA
Pogoj za pridobitev subvencije je vsaj en nešoloobvezen otrok. Foto: EPA
Blokovsko naselje
Državni stanovanjski sklad bo moral razpis za podelitev subvencij objaviti najpozneje do 30. junija. Višine subvencije ne določa zakon, temveč vlada. Foto: EPA

Gre za predlog sprememb zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki širi krog upravičencev na enostarševske družine in uvaja višji dohodkovni prag. Starostne omejitve za pridobitev subvencije ni, pogoj je vsaj en nešoloobvezen otrok, subvencijo pa mlada družina lahko prejema osem let. Dohodkovni prag je določen v višini za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem.

Višina letošnjih subvencij še ni znana
Lani je subvencijo, 160 evrov na družinskega člana letno, dobilo 176 mladih družin, letos pa naj bi bila številka precej višja. Na ministrstvu za okolje in prostor so opravili izračune, če bi subvencija znašala 350 evrov na družinskega člana. Ob 2,37 milijona evrov letos zagotovljenih sredstev bi lahko zagotovili subvencije 900 mladim družinam in 600 študentskim družinam za najem stanovanja. Prihodnje leto pa bo na voljo še več denarja - 3,6 milijona evrov.

Novost - subvencioniranje najema stanovanja
Država bo subvencionirala tudi najem stanovanja tisti mladi družini, v kateri si po koncu študija vsaj eden izmed staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom stanovanja. To subvencijo bo mlada družina (starostna meja je 28 let) lahko prejemala največ dve leti in največ v razliki višine priznane tržne najemnine in neprofitne najemnine za enakovredno stanovanje.

Subvencija bo omejena, tržno najemnino pa bodo določili na osnovi podatkov iz baze državne geodetske uprave na podlagi zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

B. R.