Žiga Turk pravi, da so sledili smernicam OECD-ja. Foto: BoBo
Žiga Turk pravi, da so sledili smernicam OECD-ja. Foto: BoBo

Po besedah ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žige Turka bo izobraževalno ministrstvo dobilo za 13 odstotkov manj sredstev, kar je največ med vsemi ministrstvi.

Kulturni programi se bodo skrčili za 14 odstotkov, v izobraževanju in usposabljanju bo za 12 odstotkov manj sredstev, od tega jih bo v osnovnem šolstvu za 10 odstotkov manj, v srednjemu šolstvu 11 odstotkov, višje šolstvo pa bo ob 18 odstotkov sredstev.

Udarec za socialno šibke družine
Pomoči šolajočim (malice, prevozi) se znižujejo za 17 odstotkov, visokošolsko izobraževanje bo ob 12 odstotkov sredstev, raziskovalni programi in projekti pa ob 16 odstotkov. Pri rezih jih je vodilo predvsem to, da se ne sme zmanjšati kakovost šolstva in da se ne sme poslabšati položaj najšibkejših, je dodal Turk.

V predšolski vzgoji ukinjajo brezplačen vrtec za drugega otroka, razen v socialno ogroženih družinah in plačevanje dodatnega dela npr. jutranjega varstva oziroma varstva po pouku do 15.30.

700 jih gre v pokoj
Združujejo se tudi nekateri javni zavodi na področju šolstva in spreminja se način določanja števila podpornega osebja na osnovnih in srednjih šolah. Ukinja se tudi subvencija za prehrano, razen za socialno ogrožene družine.

Zaradi ukrepov bo odpuščenih 1.450 ljudi, od katerih jih 700 izpolnjuje pogoje za upokojitev, pravi Turk in dodaja, da si prizadevajo za ustvarjanja projektov, financiranih iz evropskih socialnih skladov, v katerih bi zaposlili presežne delavce iz šolstva.