Sklep vlade, da DUTB najprimernejše nepremičnine v svoji lasti prenese na sklad odplačno, je po mnenju Levice nezakonit in škodljiv. Foto: BoBo

Stanovanjska problematika oz. gradnja javnih neprofitnih stanovanj je po besedah poslanca Levice Mateja T. Vatovca eden ključnih problemov. "Tisto, kar je v četrtek naredila vlada, ko je sprejela sklep, s katerim bi DUTB odplačno prenesel določena zemljišča na stanovanjski sklad, torej po tržni ceni, pa ne rešuje ničesar, razen dobička DUTB-ja," je dejal. Poudaril je, da sklep predvideva prenos zgolj treh nepremičnin od 17, ki jih je stanovanjski sklad identificiral kot uporabne. "Čeprav bi bil lahko ta prenos neodplačen, se je vlada odločila, da bo stroške prenosa obesila na stanovanjski sklad, kar bo posledično lahko prineslo višje stroške projektov in s tem višje najemnine," je opozoril.

Nakup nepremičnin po tržnih cenah bi bil nezakonit

Po mnenju Vatovca je sklep škodljiv, saj interes slabe banke postavlja pred javni interes, hkrati pa je nezakonit. Stanovanjski sklad je pri svojem delovanju dolžen spoštovati zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki po Vatovčevih besedah zelo jasno določa, da mora biti cenitev skladna z namenom. "Torej, če gre za gradnjo neprofitnih stanovanj, mora biti tudi cena nakupa zemljišč taka, da ustreza cenam za neprofitna stanovanja. V primeru, kot ga predlaga vlada, pa bo stanovanjski sklad primoran kupovati zemljišča od DUTB-ja po tržnih cenah, torej bistveno višjih, s tem pa bo stisnjen v nezakonit nakup, ki bo v nasprotju s tem zakonom," je pojasnil.

Prav tako je sklep v nasprotju z zakonom o slabi banki, je še prepričan Vatovec, ob čemer je pojasnil, da zakon prepoveduje, da bi vlada kot skupščina DUTB-ja dala kakršnakoli navodila glede posamičnih poslov.

Za Levico je edina smiselna rešitev sprememba zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Koordinator Levice Luka Mesec je pojasnil, da gredo spremembe v smeri zagotovitve prenosa stanovanj, ki bo neodplačen, celovit, zakonit in bo na prvo mesto postavljal javni interes. Njihov predlog med drugim predvideva tudi prenos morebitnih obveznosti DUTB s teh nepremičnin na državo, kar se bo po Meščevih besedah tako ali tako zgodilo, ko bo slaba banka nehala delovati.

Predlog Levice predvideva tudi celoten prenos, ne le treh, kot jih predvideva vlada, ampak vsaj 17, je še dejal Mesec. Po približnih ocenah je 17 stanovanjskih kompleksov in nepremičnin vrednih okoli 50 milijonov evrov.