Kot so še ugotovili, je takšna ureditev v javno korist in prevlada nad interesi samostojnih podjetnikov.

Ureditev veljavnega pokojninskega zakona, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti, ni v neskladju z ustavo. Foto: Pixabay
Ureditev veljavnega pokojninskega zakona, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti, ni v neskladju z ustavo. Foto: Pixabay

Ustavna pravica do pokojnine posamezniku ne zagotavlja prejemanja starostne pokojnine v primerih, ko ta ne preneha svoje delovne aktivnosti, so odločili ustavni sodniki.

Samostojni podjetniki so namreč v drugačnem položaju kot kmetje – uživalci pokojnin, ki prejemajo dohodke iz civilnih pogodb – in upokojenci, ki na podlagi posebne ureditve opravljajo začasna in občasna dela, je za Radio Slovenija poročala Jolanda Lebar.

5 : 4
Ustavno sodišče je tako odločitev sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Etelka Korpič - Horvat, Marijan Pavčnik in Marko Šorli.

Korpič - Horvatova in Šorli sta podala odklonilni ločeni mnenji.

"Zgolj en glas (5 : 4) je odločil, da trenutna ureditev ni v neskladju z ustavo, iz odklonilnih ločenih mnenj ustavnih sodnikov pa je razvidno, da trenutna ureditev ni niti ustrezna niti pravična," so ocenili v Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji (OZS), ki si prizadeva za ureditev t. i. dvojnega statusa in so zato nad tako odločitvijo ustavnega sodišča razočarani.

"Mi smo pričakovali, da tako kot imajo druge evropske države to urejeno, da lahko upokojeni obrtniki, če želijo, nadaljujejo delo s polnimi prispevki in davki – očitno v Sloveniji ni tako. Drugo pa je, da bodo nekateri zaprli svoje dejavnosti in delovali na sivem trgu, očitno si to ta država želi," je bil za naš radio kritičen predsednik zbornice Branko Meh.

OZS: Dvojni status koristi vsem
Na OZS-ju se strinjajo z ugotovitvijo sodnice Korpič - Horvat, da dvojni status koristi vsem – tistim, ki so še naprej v celoti delovno aktivni, in tudi mlajši generaciji, za katero podjetniki z dvojnim statusom plačujejo prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno ter druge dajatve.

"Vse prej kot nepomembno je tudi to, da dvojni status odpravlja revščino tistih, ki prejemajo nizke pokojnine. Dvojni status krepi vrednoto dela, ne da bi, ker gre za podjetnike, onemogočal delo mlajši generaciji, ki jo podjetniki tudi zaposlujejo," je po navedbah OZS-ja še poudarila sodnica.

"V OZS-ju smo obenem prepričani, da če bo zakonodajalec prebral celotno odločbo in ločena mnenja, bo zelo jasno razbral, da mu je ustavno sodišče sporočilo, da lahko dvojni status uredi popolnoma drugače in bistveno bolj pravično in razumno," so poudarili.

Glede na to, da odločitev ni bila sprejeta soglasno, pa v OZS-ju pričakujejo, da se bodo ob nadaljnjem spreminjanju pokojninskega zakona ponovno odprla tudi vprašanja o ureditvi dvojnega statusa v smeri, da se podobno kot v drugih evropskih državah podjetniku omogoči uživanje polne pokojnine, če želi še naprej opravljati svojo dejavnost.