Stavba na Litijski 51 v Ljubljani. Foto: Zajem zaslona
Stavba na Litijski 51 v Ljubljani. Foto: Zajem zaslona

Analiza posebej izpostavlja, kakšna je bila pri poslu vloga vrha stranke SD, dopušča tudi možnost, da je bil posel voden po meri prodajalca. Vpletenost v nakup domnevno preplačane stavbe na Litijski cesti v Ljubljani ministrica javno očita generalnemu sekretarju stranke SD Klemnu Žibertu. "Za potek posla se je pri vodji kabineta ministrice zanimal tudi sekretar stranke SD Klemen Žibert," piše v dokumentu, ki ga je pridobil STA.

Mediji so razkrili tudi SMS-sporočilo Žiberta glede nakupa stavbe, ki ga je decembra lani poslal šefu ministričinega kabineta Žigi Čepetu, v njem pa med drugim zapisal, da gre za zadevo, ki jo morajo nujno izpeljati, saj rešuje perečo problematiko pomanjkanja prostora za sodišče, da je nakup zelo ugoden in da je treba zadevo izpeljati "še ta teden".

Sorodna novica Golob: Ministrica ni kdor koli, obtožbe so resne in moja dolžnost je, da jih preverim

Žibert je za POP TV pojasnil, da takšne komunikacije ne smatra za neobičajno, saj med ministri in generalnimi sekretarji poteka redna komunikacija o izpolnjevanju koalicijskih prioritet. "Dotični SMS sem poslal, ko sem bil s strani ministrstva za pravosodje zaprošen za pomoč in informiran, da med slednjim ter ministrstvom za finance poteka redna komunikacija o nakupu stavbe, za katero je postopek vodilo ministrstvo za pravosodje," je zapisal. Žibert še pravi, da se je vključil šele po tistem, ko je finančno ministrstvo sporočilo, da so sredstva na voljo le še do konca leta 2023. "Kot sem bil seznanjen s strani ministrstva za pravosodje, je bil ta nakup glede na ostale ponudbe zelo ugoden in sem ga kot takega opredelil tudi v svojem SMS. Prepričan sem, da pri tem ne gre za nikakršno aktivno vpletanje v postopke, o končnih odločitvah o posamičnih projektih ministrstev pa ne odločamo generalni sekretarji," je še dodal za POP TV.

Iz analize sicer izhaja, da je bila ministrica z možnostjo nakupa sodne stavbe na Litijski seznanjena šele 5. decembra v okviru sestanka na ministrstvu za finance, ne glede na to, da so strokovne službe že od avgusta pripravljale vso dokumentacijo za nakup nepremičnine.

Zato je še toliko bolj neobičajno, da je bil nakup opravljen v izjemno kratkem času, izpostavlja analiza. Sklep o potrditvi investicije je bil podpisan 22. decembra. Pet dni pozneje, 27. decembra, je bila odločitev o nakupu sprejeta na vladi, dan zatem je pogodbo o nakupu podpisala ministrica.

Opozoril glede nepravilnosti ni bilo

Prav tako iz analize izhaja, da je iz dokumentacije ministrstva razvidno, da je bila stavba na Litijski že marca razpoznana kot mogoča lokacija za umeščanje sodišč, torej še pred razpisom za informativno zbiranje ponudb. "Iz teh ugotovitev izhaja, da so bile podlage za nakup nepremičnine zavajajoče in netočne, na kar so bili odgovorni uslužbenci opozorjeni," piše v analizi.

"Iz komunikacije med ministrico in generalnim sekretarjem Gojkovičem je razvidno, da ministrice ni nihče opozoril na kakršne koli nepravilnosti pri postopkih v povezavi z nakupom nepremičnine in potencialnimi tveganji. Takih opozoril po navedbah generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča tudi on ni dobil. Po njegovem vedenju naj bi postopki potekali v skladu s predpisi in protokoli na ministrstvu, saj so odgovorne osebe podale svoje parafe na vse dokumente."

Analiza izpostavlja tudi številne nenavadnosti pri poteku transakcije in pomanjkljivosti dokumentacije v povezavi s sodno stavbo na Litijski cesti.

Sorodna novica Švarc Pipan: Prevzemam objektivno odgovornost glede nakupa sodne stavbe, vendar ne bom odstopila

Sporna kvadratura

Kot navaja, je bilo med zahtevami razpisa ministrstva posebej navedeno, da morajo imeti ponujene stavbe ustrezne izkaze o toplotnih značilnostih, kot je denimo energetska izkaznica, česar pa ponudba izbranega ponudnika, družbe Rajski vrt primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja, sprva ni izpolnjevala. Prav tako je Vežnaver v ponudbi navajal, da je kvadratura celotne nepremičnine 5126,90 kvadratnega metra, kar se je pozneje izkazalo kot sporno.

Analiza kot nenavadno izpostavlja tudi izjemno izjemno kratek rok za predložitev ponudb. Razpis za javno zbiranje ponudb je ministrstvo objavilo 23. junija lani, rok za ponudbe pa se je iztekel 7. julija.

Zapleti s cenitvijo

Analiza posebej omenja tudi cenitev stavbe na Litijski cesti. Kot je znano, ministrstvo za pravosodje pred milijonskim nakupom ni opravilo lastne cenitve, temveč je posel sklenilo na podlagi cenitve, ki jo je naročil prodajalec, družba Rajski vrt. Iz te pa izhaja bistveno neujemanje priprave cenitvenega poročila in priprave poročila izključno za potrebe prodaje nameravane nepremičnine, je zapisano v analizi.

"Več kot očitno je, da je cenitveno poročilo pripravljeno izključno za potrebe prodaje nepremičnine," navaja analiza. Cenilec namreč na več mestih navaja, da si je ogledal nepremičnino 21. avgusta 2020, dejansko pa je datum podpisa cenitvenega poročila 13. decembra lani, lahko preberemo v analizi.

Analiza posebej izpostavlja tudi, da so na ministrstvu pripravili več različic investicijskega dokumenta, pri čemer so dostopne le različice od septembra, končna pa je bila potrjena decembra.

Sorodna novica Tanja Fajon: Če se odločitve stranke ne spoštujejo, smo lahko v resni zagati

Preferiranje točno določene variante?

Omenjene različice se po navedbah v analizi razlikujejo zlasti v primerjavi različnih variant izmed treh ponudb, ki so jih na ministrstvu prejeli na javni razpis za zbiranje ponudb za potrebe sodne stavbe. Poleg ponudbe za stavbo na Litijski cesti so prejeli tudi ponudbo za stavbo na Dalmatinovi cesti in za stavbo na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani.

Analiza izpostavlja, da sta v septembrski različici ponudbi na Litijski in na Dalmatinovi cesti po postavljenem točkovanju izenačeni, potrjena različica pa preferira ponudbo na Litijski cesti, "kar kaže na to, da so bile različice prilagojene na način, da bodo preferirale točno določeno varianto, in sicer varianto na Litijski cesti", opozarja analiza.

V analizi lahko med drugim preberemo še, da je na nepravilnosti in nedoslednosti v dokumentih opozarjalo več uslužbenk ministrstva. Omenjene nepravilnosti so se nanašale na dokumente v povezavi s pregledom identificiranih stavb za potrebe sodstva iz marca lani, investicijskim projektom in analizo prejetih ponudb, med drugim izhaja iz dokumenta.

Posel preverjata tudi NPU in KPK

Nakup stavbe preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver. Ministrica je izgubila zaupanje stranke SD, ki jo je pozvala k odstopu, Golob se glede njene usode še ni odločil. V SDS-u pa so že vložili interpelacijo o delu Švarc Pipan.