Ministrsko ekipo bosta, če ju potrdi DZ, dopolnila Jože Novak (levo) in Franc Props (desno). Foto: MMC RTV SLO
Ministrsko ekipo bosta, če ju potrdi DZ, dopolnila Jože Novak (levo) in Franc Props (desno). Foto: MMC RTV SLO

Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props je s svojo predstavitvijo prepričal odbor DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Kot ustrezno jo je ocenilo devet članov odbora, kot neustrezno pa šest.

Med prednostnimi nalogami je naštel plače v javnem sektorju, izboljšanje delovnih razmer in ohranjanje kadrov, je povedal pred odborom DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Props meni, da mora javna uprava za hiter servis in ustrezne storitve v ospredje delovanja postaviti uporabnike svojih storitev.

Optimizacija javnega servisa pa po njegovih besedah vključuje različne vidike, kot so učinkovitost, preglednost, odzivnost in kakovost storitev. Med koraki za optimizacijo storitev je naštel analizo potreb, postavitev standardov in merjenje kakovosti, pospešitev digitalizacije ter uvedbo tehnoloških rešitev. Dejal je, da mora biti javni sektor zavezan k preglednosti in odprtosti podatkov ter da je treba v procese odločanja vključiti tudi državljane.

Poudaril je še, da se je treba zavedati tudi ključnega dejavnika želene učinkovitosti, to so kadri. "In ravno področje kadrov v sistemu javne uprave je področje, ki bo na različne načine definiralo moj mandat ministra, če mi ga bo ta zbor podelil," je dejal.

Franc Props. Foto: BoBo/Borut Živulović
Franc Props. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ob vprašanju kadrov je spomnil tudi na plače. Po njegovih besedah so pogajanja med sindikati in vlado kompleksna, pogajanja pa bo gradil na dogovorih, ki jih je začela nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Meni, da je cilj sindikatov, ki si želijo boljše razmere za zaposlene v javnem sektorju glede plač, delovnih razmer in socialnih ugodnosti, legitimen, a da je "treba upoštevati javnofinančne danosti, ki so v tem trenutku v Sloveniji".

Meni, da bo njegov mandat definiralo tudi kadrovsko vprašanje v javnem sektorju. "Reševanje tega vprašanja zahteva celostni pristop. To vključuje spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za poklice v javnem sektorju, izboljšanje pogojev zaposlitve, ki bi povečali privlačnost teh delovnih mest, ter spodbujanje inovativnosti in fleksibilnosti v javnem sektorju," je dejal.

Po njegovih besedah je treba javne uslužbence čim bolj meri razbremeniti birokratskega balasta, s katerim se spoprijemajo, in jim ponuditi konkurenčno plačilo za njihovo delo. "Glede na to, da v javni upravi trenutno slabih 15 odstotkov zaposlenih prejema minimalno plačo, nam mora biti vsem jasno, da moramo na tem področju nekaj spremeniti," je poudaril.

Nadgradnje in poenostavitve zahteva tudi zakon o upravnem postopku. Zaradi zakona se namreč srečujejo z dolgotrajnostjo in nepreglednostjo postopkov, z zastarelostjo nekaterih predpisov ter neenako obravnavo strank.

Pojasnil je, da ne načrtuje krčenja števila upravnih enot, ampak se bodo ukvarjali z izboljšanjem organiziranosti in poenostavitvijo postopkov.

Dotaknil se je tudi financiranja občin in dejal, da je pomembno iskanje soglasja med različnimi združenji in interesi. Gradil pa bo na dogovoru o povprečninah, ki so ga dosegli predstavniki občinskih združenj in minister za finance Klemen Boštjančič.

Tudi uvedba pokrajin ne bo ena od prioritet ministrstva, saj za regionalizacijo trenutno v družbi ni zaznati političnega soglasja. "Namesto o številu pokrajin in njihovih mejah ter imenih se moramo pogovarjati o njihovih nalogah, razmerju med občinami in državo ter seveda o ustreznem modelu financiranja," meni.

Poudaril je, da ne želi dajati visokoletečih javnih obljub, kaj vse bodo naredili. "Delim prepričanje svoje predhodnice, da mora biti javni sektor tisti, ki ustvarja vrednost za vse," je dejal.

DZ bo o imenovanju Propsa predvidoma odločal na izredni seji DZ-ja v četrtek.

Največ pozornosti posledicam poplav

Jože Novak. Foto: BoBo/Borut Živulović
Jože Novak. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Jože Novak je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ-ja za infrastrukturo, okolje in prostor. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo devet poslancev, pet jih je bilo proti.

Med glavnimi cilji je navedel izboljšanje upravljanja voda in odpornosti proti podnebnim spremembam.

Obnova po poplavah mora biti celovita, kar pomeni individualno obravnavo oškodovancev, je Novak dejal v odgovoru na vprašanje poslanca Svobode Dušana Stojanoviča, kako se namerava lotiti obnove na Koroškem. Strinja se s predlaganimi možnostmi, ki predvidevajo samostojno sanacijo z državno odškodnino, državni odkup že obstoječe nepremičnine ali zagotovitev nadomestnega objekta na predvidenih lokacijah.

Janez Žakelj (NSi) je od Novaka želel predstavitev konkretnih ukrepov, ki jih bo država pri sanaciji izvedla najprej. Novak mu je odgovoril, da je to odvisno od posameznega primera, v vseh primerih pa si je treba po njegovih besedah prizadevati za sanacijo, ki bo vključevala tudi nekatere dolgoročnejše rešitve. "Ukrepi morajo biti zato premišljeni in zamišljeni na predlogih stroke," je poudaril.

Strinja se, da z delom koncesionarjev pri urejanju vodotokov niso bili vedno zadovoljni, ne glede na vse pa ne morejo vseh pristojnosti prenesti na občine, je odgovoril poslancu SDS-a Jožefu Jelenu. "Država in občine morajo sodelovati," je dejal. Dopušča možnost tako izboljšanja koncesionarskega modela kot vzpostavitve povsem novega. Za urejanje vodotokov sicer pričakuje 30 odstotkov več finančnih sredstev. Priznal je, da so bila nekatera dovoljenja za gradnjo na poplavno ogroženih območjih nespametna. "Do vode se bomo morali začeti obnašati bolj spoštljivo in ji dati dovolj prostora," je poudaril. Vsi tovrstni ukrepi so po njegovih besedah pomembni tudi z vidika krepitve odpornosti proti podnebnim spremembam, pri katerih pa ne gre pozabiti, da bo težava tudi vse večja vročina.

Sorodna novica Deležniki od novih ministrov pričakujejo, da bodo hitro zavihali rokave

Danijel Krivec (SDS) je opozoril, da so izgovor za neukrepanje pogosto evropski predpisi. Novak mu je odvrnil, da se nekateri predpisi ne tolmačijo pravilno, nekateri postopki pa se po nepotrebnem ponavljajo. "Težava je tudi izogibanje sprejemanju odločitev," je dejal in se zavzel za jasnejšo opredelitev odgovornosti. Ob tem je opozoril na pomanjkanje strokovnjakov na tehničnih področjih.

Tatjano Greif (Levica) je zanimalo Novakovo stališče do projektov, kot so načrtovane vetrne elektrarne na Pohorju, ki jim nasprotuje celotna lokalna skupnost. Napovedal je, da bodo postopek v primeru teh elektrarn izpeljali do konca, razpleta pa v tej fazi ni mogoče napovedati.

Poslanci so Novakove načrte in ambicije večinoma pozdravili, poudarili so tudi njegove številne delovne izkušnje. Vendar se je doslej praviloma vedno izkazalo, da je izvedba tudi najboljših načrtov zaradi več dejavnikov zelo zahtevna, je opozoril Bojan Podkrajšek (SDS). V opoziciji so po njegovih besedah pripravljeni sodelovati pri sprejemanju dobrih rešitev, a bodo obenem podrobno spremljali uresničevanje obljub.

Novak o konkretnih imenih državnih sekretarjev še ni želel govoriti. Kot je dejal v izjavi za medije po seji, je eden od sekretarjev predviden za področje prostora in narave, drugi pa za vode. "Pri vodah bomo poiskali nekoga, ki bo s svojim menedžerskim znanjem znal pomagati ekipam, da bo upravljanje hitrejše. Pri prostoru in naravi pa bomo morali znati karseda dobro koordinirati sicer zelo zdesetkane, vendar dobre ekipe na direktoratih za prostor in za naravo," je povedal.

DZ bo o imenovanju Novaka predvidoma odločal na izredni seji DZ-ja v četrtek. Seja sicer še ni sklicana.

Jožeta Novaka čaka obsežna obnova po poplavah
Pred Propsom prenova plačnega sistema

Kmetijsko ministrstvo naj bi prevzel Vojko Adamič

Medtem pa ostaja izpraznjeno mesto na čelu kmetijskega resorja, saj Golob predloga kandidata v DZ še ni poslal. Vodenje kmetijskega ministrstva naj bi sicer zaupal Vojku Adamiču. "Nov kmetijski minister bo imenovan, ime bo isto", je ob robu sprejema za predstavnike invalidskih organizacij ob mednarodnem dnevu invalidov skopo komentiral Golob. Kdaj bo ime kandidata poslal tudi v DZ, pa ni razkril.