Na ministrstvu za pravosodje pojasnjujejo, da dolžnike velikokrat sreča pamet šele, ko se jim sodišče
Na ministrstvu za pravosodje pojasnjujejo, da dolžnike velikokrat sreča pamet šele, ko se jim sodišče "usede" na nepremičnino. Foto: MMC RTV SLO
Hiša
16. marca se bodo morali Vaskrsićevi izseliti iz zarubljene hiše. Foto: MMC RTV SLO

V uvodu ministrstvo pojasnjuje, da je iz poročila izvršitelja mogoče razbrati, da so od Zorana Vaskrsića večkrat poskušali izterjati dolg (na podlagi zahtev več upnikov), ki so trajali tudi več let, a so bili pri tem žal neuspešni.
Izvršitelj tudi pojasnjuje, da na njihovem domu ni bilo primernih predmetov za rubež, s katerimi bi lahko poplačali upnika in izvršilne stroške. Izvršitelj je opravil tudi poizvedbo o lastništvu vozila in ugotovil, da je vozilo znamke Mercedes benz v lasti lizinghiše iz Celja.
Prav tako so Vaskrsića 29. aprila 2010 še dodatno pozvali k plačilu dolga, potem ko so poskušali opraviti rubež predmetov, a se ni odzval. Izvršitelj je takrat v svoje poročilo zapisal, da je storil vse, da bi dolg lahko izterjal.
Zakonodaja omogoča ustrezne možnosti
Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da so v preteklosti nanje res bile naslovljene pobude o spremembi zakonodaje, a so presodili, da obstoječe zakonske rešitve omogočajo dolžniku, da prepreči izvršbo na njegovo nepremičnino, če lahko upnikovo terjatev poplača na drug način.

Dodajajo, da lahko dolžnik sodišču predlaga, da mu rubijo tudi kakšno drugo sredstvo namesto tistega, ki ga je predlagal upnik, če seveda zadošča za poplačilo dolga. Sodišče pa predlogu ugodi, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev s tem res poplačana.

"Če dolžnik predlaga kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne prejemke, ugodi sodišče predlogu samo, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje sklepa o dolžnikovem predlogu," so zapisali. Hkrati pa izpostavljajo, da lahko dolžnik ves čas izvršilnega postopka poravna terjatev in s tem prepreči izvršbo na nepremičnino.

Streznijo se šele na koncu
Na ministrstvu za konec poudarjajo, da je rubež hiše dolgotrajen in drag postopek in zato ni v interesu upnikov, da se odločijo za ta korak. "Vendar pa se v praksi dolžniki pogosto uspešno izmikajo drugim izvršilnim sredstvom oziroma skrijejo drugo premoženje, pod grožnjo izvršbe na nepremičnine pa dostikrat le "najdejo" potrebna sredstva za plačilo terjatve," sklenejo.

Proučili bodo tudi, ob prvem noveliranju zakona o izvršbi in zavarovanju, vse podane predloge za spremembo zakona, še zlasti pa izvršbe na nepremičninah.