Ministrstvo za pravosodje je zoper notarja Jožeta Sikoška sprožilo postopek razrešitve. Foto: BoBo
Ministrstvo za pravosodje je zoper notarja Jožeta Sikoška sprožilo postopek razrešitve. Foto: BoBo
Jože Sikošek je sestavljal tudi notarski zapis o posojilu, ki ga je SDS najel pri Dijani Đuđić. Foto: Pixabay

Kot so pojasnili na ministrstvu, so lani po vpogledu v podatke o morebitni kaznovanosti notarjev iz kazenske evidence ugotovili, da je bil Jože Sikošek pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja pomoči pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, zaradi česar mu je bila izrečena pogojna obsodba osem mesecev zapora, ki pa ne bo izrečena, če notar v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja.

Glede na navedeno je ministrstvo, ki je zadolženo za nadzor nad zakonitostjo dela notarjev, sodišče zaprosilo za prvostopenjsko in drugostopenjsko sodbo. Sodbi je po prejemu proučilo in na tej podlagi podalo predlog predsednici Notarske zbornice Slovenije Sonji Kralj za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja. Hkrati je poslalo obvestilo notarju, da je zoper njega uvedlo postopek za razrešitev, s pozivom, naj na uvedbo postopka za razrešitev poda odgovor, so zapisali na ministrstvu.

Posojilo Dijane Đuđić SDS-u
Ministrstvo so stranke in pristojni organi v preteklih letih večkrat obvestili o domnevno spornem poslovanju notarja, ki je, kot je znano, sestavljal tudi notarski zapis o posojilu, ki ga je SDS najel pri Dijani Đuđić. Kot pravijo na ministrstvu, so v vseh primerih prijave preverili, po potrebi pa za mnenje zaprosili notarsko zbornico.

Zbornica jih je v dveh primerih obvestila o kršitvah, ki jih je ugotovila. V prvi disciplinski zadevi je ugotovila hujšo kršitev, ker je notar posloval v zadevah, v katerih nima zakonskih pooblastil, za kar mu je bilo izrečenih 15.000 evrov kazni. V drugi zadevi pa je bilo ugotovljenih več lažjih disciplinskih kršitev, ki pa niso imele škodljivih posledic za stranke. Izrečena mu je bila denarna kazen v višini 5.000 evrov.

V letu 2016 je ministrstvo v vednost prejelo tudi prijavo, ki jo je zoper Sikoška na pristojno okrožno državno tožilstvo vložila stranka. Ministrstvo je tožilstvo zaprosilo, da ga seznani z ugotovitvami, vendar dokončne tožilske odločitve v konkretni zadevi do danes ni prejelo, so še navedli.

Notarska zborrnica: Predloga še nismo prejeli
Na notarski zbornici so za STA zapisali, da predloga ministrstva še niso prejeli. Kot skrajen ukrep pri uvedbi disciplinskega postopka lahko notarja doleti odvzem pravice opravljati notarske posle.