Koga je v povezavi z najemom spornega SDS-ovega posojila vzelo pod drobnogled specializirano tožilstvo in kaj natančno bi lahko bilo sporno - izvor denarja, način pridobitve posojila, osebe, ki so pri tem posredovale? Foto: BoBo
Koga je v povezavi z najemom spornega SDS-ovega posojila vzelo pod drobnogled specializirano tožilstvo in kaj natančno bi lahko bilo sporno - izvor denarja, način pridobitve posojila, osebe, ki so pri tem posredovale? Foto: BoBo

Spomnimo - SDS je posojilo v znesku 450.000 evrov najel pri fizični osebi, državljanki Bosne in Hercegovine Dijani Đuđić. Toda slovenska zakonodaja določa, da lahko politična stranka pridobi posojilo od fizične osebe največ v višini desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno.

Koliko ljudi preiskujejo in zaradi katerih kaznivih dejanj ter ali bo preiskava razširjena tudi v tujino, na specializiranem državnem tožilstvu ne želijo razkriti, saj je zadeva še v predkazenskem postopku.

Koga je v povezavi z najemom spornega posojila vzelo pod drobnogled specializirano tožilstvo in kaj natančno bi lahko bilo sporno - izvor denarja, način pridobitve posojila, osebe, ki so pri tem posredovale ... Oziroma za sume katerih kaznivih dejanj gre: ničesar od tega na tožilstvu še ne želijo razkriti.

Znano pa je, da se z zadevo že ukvarja Računsko sodišče. "S predrevizijsko poizvedbo smo že zahtevali določeno dokumentacijo, ki bi dokazovala način sklenitve in način razdrtja te pogodbe ter ne nazadnje tudi finančni tok - kaj in na kateri račun je bilo vplačano ter kdaj, kam in v kateri višini je bilo to potem vrnjeno," pojasnjuje njegov predsednik Tomaž Vesel.

Stranke je treba izrecno odvračati
Notarska zbornica preverja ravnanje notarja Jožeta Sikoška, pri katerem je nastal notarski zapis posojilne pogodbe in sporazum o zavarovanju posojila, ki je v takem znesku nezakonito.

Ob tem predsednica notarske zbornice Sonja Kralj opozarja: "Notar je seveda dolžen pri sestavi notarske listine izrecno stranke odvračati od stvari, ki bi bile po zakonu nedopustne, o katerih sumi, da jih stranke sklepajo zgolj navidezno ali pa zato, da bi se izognil zakonskim obveznostim oziroma protipravno oškodovale tretjo osebo."

Sikošek sicer trdi, da je tokrat ravnal zakonito. Kot je znano, je sicer že bil v dveh disciplinskih postopkih, v obeh ga je doletela denarna kazen. Če bodo tudi tokrat ugotovljene nepravilnosti, predsednica notarske zbornice pravi: "Če je nekdo večkrat kaznovan, je to okoliščina, ki se pri odmeri kazni tudi upošteva." Ali lahko tokrat Sikošek ostane brez licence?