Zorana Jankovića preiskujejo zaradi poslov, sklenjenih, ko je še vodil Mercator. Foto: BoBo
Zorana Jankovića preiskujejo zaradi poslov, sklenjenih, ko je še vodil Mercator. Foto: BoBo
Damjan Janković
Damjan Janković pravi, da je družba prodala svoje nepremičnine. Foto: MMC RTV SLO
Preiskave zoper Jankovića

MOL je leta 2010 po poročanju medijev s prostorskim načrtom spremenil namembnost zemljišča, katerega lastnik je družba Baza Dante, ki je Jankovićevemu podjetju KLM Naložbe nakazala 400 tisoč evrov.

To pa ni edina težava, s katero se Janković sooča v zadnjih dneh. Sodišče je namreč uvedlo preiskavo proti Zoranu Jankoviću in trem soobdolžencem zaradi domnevne zlorabe položaja oziroma pomoči pri kaznivem dejanju. Preiskava je povezana s posli v zvezi z nakupom lokacije za Mercator Center v Nišu v Srbiji, ki so bili sklenjeni v času, ko je Mercator še vodil ljubljanski župan Zoran Janković, je za spletno Delo razkrila Iva Ropac. Poleg Jankovića naj bi preiskovali še Mitjo Marinška in Stanislava Brodnjaka, nekdanja Jankovićeva sodelavca, in Borisa Milevoja, zastopnika ciprskega podjetja Facim in ustanovitelja nepremičninskega podjetja BSD.

Sklep o preiskavi je pravnomočen, zato so osumljenci postali obdolženci, še poroča spletno Delo. Tožilstvo Jankoviću, Marinšku in Brodnjaku očita zlorabo položaja ali pravic v sostorilstvu, Milevoju pa pomoč pri omenjenem kaznivem dejanju. Vsi obdolženci so se pritožili, sodišče pa je pritožbe Marinška, Brodnjaka in Milevoja že zavrnilo kot neutemeljene, medtem ko jim Jankoviću sklepa še ni uspelo vročiti.

Jankovićev odvetnik je potrdil, da je proti njegovi stranki uvedena preiskava, a je dejal, da v njegovem primeru "ni niti sledu o kaznivem dejanju", postopek pa je označil kot obliko političnega pritiska na Jankovića.

Pod zahtevo za preiskavo je podpisan Jaka Brezigar, sin nekdanje generalne tožilke Barbare Brezigar, še izpostavlja Delo.

D. Janković zanika: Prodali smo lastne nepremičnine ...
Pred kratkim pa so v javnost prišle tudi informacije o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju MOL-a in družb, ki so povezane z Zoranom Jankovićem. Družba Electa, katere direktor je Jankovićev sin Damjan Janković, naj bi glede na zaupni davčni dokument družbi Baza Dante prodala nepremičnine, ki niso njene.

... a podatki Gursa tega ne kažejo
Damjan Janković je zatrdi, da so bile prodane nepremičnine v lasti Electe, prodali pa naj bi pritličje v hotelu Krn, teraso in klet. A kot je za Delo poročala Anuška Delić, podatki Geodetske uprave Republike Slovenije te trditve ne potrjujejo.

Sporna spremeba namembnosti zemljišč?
Dodatne nepravilnosti naj bi se domnevno dogajale tudi na relaciji KLM, katerega večinski lastnik je Zoran Janković, in MOL. Potem ko so dokumenti davčne uprave razkrili domnevne nepravilnosti pri prelivanju sredstev iz družbe Baza Dante v podjetje KLM, pa je MOL po poročanju POP TV-ja leta 2010 s sprejetim občinskim prostorskim načrtom spremenil namembnost zemljišča, katerega lastnik je družba Baza Dante.

Zemljiška knjiga in prostorski načrti kažejo, da je Baza Dante lastnik 15 tisoč kvadratnih metrov velikega zemljišča v Ljubljani, to pa je okoli 10 metrov oddaljeno od zemljišča v lasti družbe Electa. MOL je namembnost vseh zemljišč spremenil julija 2010. Baza Dante je lastnica postala le pet mesecev pred spremembo namembnosti, potem ko MOL ni uveljavil predkupne pravice do zemljišč.

MOL: Namigovanja o Jankovićevi vpletenosti so neutemeljena
"Zemljišče, ki je v lasti podjetja Baza Dante, je del večjega območja urejanja, ki je bilo v dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane iz leta 1986 že zazidljivo in namenjeno inštitutom in univerzi. Torej ne gre za 15.000 m2 veliko zemljišče ampak za 227.000 m2 veliko območje urejanja (kjer se nahajajo tudi omenjena zemljišča)," pa so sporočili z MOL-a.

Za območje je bila, kot trdijo, že v dokumentu Prostorska zasnova MOL-a, ki ga je Mestni svet sprejel leta 2002, predlagana sprememba namembnosti iz dotedanje rabe v različne druge rabe - proizvodnjo, centralne dejavnosti in stanovanja. Po njihovem mnenju gre torej za dokument, s katerim je MOL že pred leti začrtal strateške usmeritve razvoja v prostoru.

"V prvi javni razgrnitvi OPN-ja MOL-a meseca marca 2008 je bila na podlagi dodatnih strokovnih preveritev in rezultatov multidisciplinarnega projekta Vizija 2025 tudi formalno predlagana sprememba namembnosti v splošne stanovanjske površine, kar je Mestni svet MOL-a s sprejetjem prostorskega načrta julija 2010 tudi potrdil," izpostavljajo.

Dodali so, da MOL predkupne pravice na omenjenem zemljišču ni uveljavljal, ker solastniški delež, ki ga na tej parceli že ima, zadostuje za izvedbo potrebne infrastrukture.

"Župan Zoran Janković torej ni tisti, ki je predlagal spremembo namembnosti omenjenega zemljišča, zato so vsa namigovanja in obtožbe o njegovi vpletenosti v spremembo namembnosti zemljišč neutemeljena in neresnična," so sklenili.

Preiskave zoper Jankovića