Iz definicije družine po besedah Muska ni razvidno, katera oblika družine je tista, na kateri temelji reprodukcija družbe in človeštva in ki bi jo družba morala zato posebej ščititi. Foto: BoBo
Iz definicije družine po besedah Muska ni razvidno, katera oblika družine je tista, na kateri temelji reprodukcija družbe in človeštva in ki bi jo družba morala zato posebej ščititi. Foto: BoBo

Svetovni slovenski kongres je pripravil novinarsko konferenco z naslovom "Zakaj novi Družinski zakonik ni sprejemljiv?".

Musek: Tveganja niso raziskana
Psiholog Janek Musek je pojasnil, da je definicija družine v zakoniku neustrezna, saj družino opredeljuje kot skupnost z otrokom, pri čemer pa o otroku ne govori z generacijskega vidika, temveč izključno starostnega, saj naj bi bil po določbah zakonika otrok oseba do 18. leta starosti, torej družina preneha biti družina, ko otrok dopolni 18 let.

Iz definicije družine po njegovem mnenju tudi ni razvidno, katera oblika družine je tista, na kateri temelji reprodukcija družbe in človeštva in ki bi jo družba morala zato posebej ščititi. "To je seveda lahko samo jedrna družina in njene razširjene oblike, nikakor pa to ne more biti istospolna skupnost," trdi Musek, ki je prepričan, da zakonik, ki ne opaža temeljne razlike, vodi v propad in izumiranje družbe in človeštva.

Musek je opozoril, da tudi ni raziskano, ali se istospolna usmerjenost v večji meri kot raznospolna povezuje s spolno zlorabo otrok, pedofilijo, efebofilijo in hebofilijo. Dokler ta tveganja niso definitivno spoznana kot neutemeljena, po njegovem zakonik v nobenem primeru ne bi smel širiti pravic istospolnih partnerjev do vzgoje otrok.

Akademsko društvo Pravnik: Zakonik odreka poslanstvo zakonske zveze
V akademskem društvu Pravnik zatrjujejo, da pravno neutemeljeno izenačevanje istospolne partnerske skupnosti z zakonsko zvezo zanika pomen, ki ga ima trajna življenjska skupnost ženske in moškega na področju varovanja pravic in koristi otrok, institutu zakonske zveze pa po njihovem odreka njeno bistveno poslanstvo, ki je v odprtosti za rojstvo otrok in v usmerjenosti v zasnovanje družine.

Poudarjajo, da je razlikovanje med različnimi oblikami partnerstev glede na njihovo spolno konstelacijo stvarno upravičeno in tudi potrebno. "Utemeljeno je v naravni reprodukcijski sposobnosti zveze med moškim in žensko, pa tudi v drugih vidikih, ki so pomembni za razvoj in vzgojo otrok," menijo.