Ločica ob Savinji 4. avgusta. Foto: MMC RTV SLO/Tone Lovrec
Ločica ob Savinji 4. avgusta. Foto: MMC RTV SLO/Tone Lovrec

Program odprave posledic avgustovske ujme bo šel v odobritev na vlado januarja.

Po besedah Šefica bodo na podlagi tega programa operacionalizirali vse projekte, časovnice in finančna sredstva. "Natančno bomo spremljali in zagotavljali, da se ti načrti tudi dejansko uresničujejo po začrtani dinamiki. Naš cilj je v letih 2024 in 2025 resnično narediti preboj na tem področju in temu bodo podrejene vse protipoplavne aktivnosti," je dejal Šefic.

Direktorica Direkcije RS-a za vode Neža Kodre je napovedala, da bodo do leta 2026 reševali desetkilometrski odsek Savinje od Letuša do Ločice pri Polzeli. V načrtu sta razširitev struge in rekonstrukcija obstoječih protipoplavnih nasipov, ki jih bo treba zvišati. Na tem območju je treba vzpostaviti tudi razlivne površine, meni Kodre.

Poudarila je, da na štirih kilometrih območja ob Savinji izvajajo izredne ukrepe. Direkcija tako vzpostavlja pretočnost reke, odstranili so velike količine naplavljenega materiala, prihodnji teden pa bodo pristopili k odpravi poškodb na enem od nasipov. Njegova nivelacija naj bi bila končana januarja prihodnje leto.

Neža Kodre je poudarila, da je trenutno v pripravi koncept rešitve za celotno porečje reke Savinje, ki predvideva kombinacijo suhih zadrževalnikov, razširitev rečnih strug, gradnjo nasipov in zaščito določenih razlivnih površin.

V občini Polzela je bilo poplavljenih 341 objektov

Hidrolog Rok Fazarinc je ocenil, da bodo državni prostorski načrt za Savinjsko dolino oddali marca, ta načrt pa bo podlaga za umeščanje v prostor. Dela bi se lahko po njegovem mnenju začela zelo hitro, vendar bodo trajala nekaj let.

Na očitke nekaterih civilnih iniciativ, da so bile avgustovske poplave tako obsežne, ker vodotoki niso bili očiščeni, je Fazarinc odgovoril, da si je voda utrla pot, kjer ji je ustrezalo. "Na takšne dogodke nismo nikdar računali, mostovi in struge niso bili predvideni za tako visoke vode," je dejal.

Kužnik je s sestankom zadovoljen, saj so po njegovih besedah od pristojnih dobili jasne zaveze tako glede datumov kot tudi v finančnem smislu. Prihodnji teden se bo tako začela nivelacija nasipa dolvodno na levem bregu Savinje v polzelski občini, s tem pa bo zagotovljena vsaj minimalna začasna poplavna varnost, je poudaril župan.

Postregel je s podatkom, da je bilo v občini Polzela poplavljenih 341 objektov, škoda po ujmi pa je ocenjena na več kot 47 milijonov evrov. Na seznamu za preselitev ima občina sedem družin. "S tistimi, ki so bolj zainteresirani za čimprejšnjo selitev, se pogovarjamo nekoliko bolj intenzivno, z drugimi pa nekoliko manj. Žal pa občina nima nadomestnih lokacij za te družine," je dejal Kužnik.

Dodal je, da te prizadete družine zdaj živijo pri sorodnikih, znancih in prijateljih ali v zgornjih nadstropjih svojih poškodovanih hiš. Za dve družini je občina zagotovila bivalne kontejnerje oz. nadomestna stanovanja.

Predstavnik Civilne iniciative Ločica - Breg pri Polzeli Dejan Tamše je dejal, da so doslej "dihali za ovratnik polzelski občini, zdaj pa dihajo tudi državi". "Danes smo dobili neke objektivne datume, do katerih bodo nekatere zadeve sanirane. Na našem območju je ogroženih 300 hiš in cela industrijska cona. Pristojni so nam dali odgovore na nekatera naša vprašanja, mi pa bomo bedeli nad roki, da bodo izpolnjeni," je povedal Tamše.

Na Polzeli bodo začeli urejati nasip na levem bregu Savinje